Rīgas brīvosta par 6,35 miljoniem eiro (4,46 miljoniem latu) iegādāsies jaunbūvētu velkoni ar ledus laušanas spējām, liecina Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) interneta mājaslapā publicētais paziņojums par lēmuma pieņemšanu. Velkoni piegādās Ļeņingradas kuģu būvētava Pella.

Kā ziņots, lai arī interesi par dalību Rīgas brīvostas ledusklases velkoņa iepirkumā izrādīja vairāku kuģu būvētavu pārstāvji no Nīderlandes, Dānijas, Polijas un Indijas, tomēr konkursā piedāvājumu iesniegusi tikai Krievijas velkoņu būvētava "Pella".
Kaut arī kuģu būvētāju mājaslapās pieejamā informācija liecina, ka velkoņa būvei nepieciešams vismaz viens gads, konkursa nolikumā tika uzsvērts, ka velkonis jāpiegādā ne vēlāk kā 120 dienās jeb aptuveni četru mēnešu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas dienas.

Konkursa nolikumā gan tika norādīts, ka svarīgākais kritērijs konkursā būs piedāvātā kopējā cenā, tomēr papildu punktus var iegūt par velkoņu piegādes ātrumu.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka un brīvostas valdes priekšsēdētāja Andra Amerika (LPP/LC) padomniece Liene Pētersone iepriekš norādīja, ka jau pavasarī valde vienbalsīgi atbalstījusi vēl viena ledus velkoņa iegādes nepieciešamību. Valdes sēdē esot pieņemts lēmums steidzamības kārtā līdz jaunajai ledus navigācijas sezonai iegādāties vienu ledus klases azimutālo eskorta velkoni ar ledus laušanas iespējām. Līdz ar to interesentiem, kas piedalās konkursā, šis faktors bija jāņem vērā.

Lēmums pieņemts, ņemot vērā Kuģošanas departamenta ziņojumu un iepriekšējās ziemas sala radīto apstākļu analīzi, kā arī to, ka palielinās Rīgas brīvostā pārkrauto kravu apjoms un vērojams plānotā kravu apgrozījuma pieaugums, turklāt Rīgas ostā turpinoties tendence pieaugt lieltonnāžas kuģu īpatsvaram. Jaunais velkonis arī palīdzēšot nodrošināt paaugstinātu navigācijas drošību ostas akvatorijā, uzlabos kuģošanas apstākļus un nodrošinās vides aizsardzību un ugunsdrošību.

Vienlaikus no šī gada Rīgas brīvosta liegusi kompānijai PKL Flote turpināt sniegt velkoņu pakalpojumus, tomēr Administratīvā rajona tiesa jūnijā apmierināja PKL Flotes lūgumu par pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanu un uzlikusi Rīgas brīvostas pārvaldei pienākumu noslēgt pagaidu līgumu ar PKL Floti par velkoņu pakalpojumu sniegšanu, kas būs spēkā uz laiku, kamēr strīds starp pusēm administratīvajās tiesās netiks galīgi izšķirts pēc būtības.

Brīvosta šo tiesas lēmumu izpildīt nesteidzas, skaidrojot, ka izpildes termiņš ir trīs mēneši, turklāt tas tiks pārsūdzēts.
Biedrība Baltijas asociācija - Transports un loģistika (BATL) uzskata, ka Rīgas brīvostai patlaban nav nepieciešamības pēc jauna velkoņa iegādes, jo Administratīvā rajona tiesa 21.jūnijā uzlikusi tai par pienākumu ar uzņēmumu AS PKL Flote pagaidu līgumu par velkoņu pakalpojumu sniegšanu Rīgas brīvostas teritorijā.

Asociācija uzskata, ka Rīgas brīvosta nevarēs izmantot iepirkuma procesā iegādāto jauno velkoni, nepārkāpjot Valsts pārvaldes likuma un Konkurences likuma normas, jo pēc tiesas lēmuma tai jāslēdz līgums ar a/s PKL Flote, kura sniegs kuģiem velkoņu pakalpojumus.

Arī izsludinātā konkursa noteikumu normas, kuras paredzēja velkoni uzbūvēt tehniski neiespējamā termiņā - trīs mēnešos, liecinot par iespējami sarunātu konkursu jeb augsta līmeņa korupcijas risku esamību ostā, norāda asociācijas pārstāvji.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra