Satiksmes ministrs Aivis Ronis vizītes laikā Vācijā aicināja Eiropas Komisiju (EK) un visas Rail Balitc projektā iesaistītās valstis ātrāk un aktīvāk meklēt finansējumu šim projektam saskaņā ar iesaistīto valstu interesēm.  

Valstīm, kuras saņem Kohēzijas fonda līdzekļus, būtu jābūt pieejai visam CEF transporta sadaļas finansējumam, ne tikai tai daļai, kuru piedāvāts veidot no tā saucamajām nacionālajām Kohēzijas fonda aploksnēm, un šis finansējums valstīm jāpiešķir ar augstāku līdzfnansējuma intensitāti. Tādējādi tiktu nodrošināa Eiropas Savienības (ES) ekonomiskā konverģence un tiktu veicināta valstu konkurētspēja, uzskata ministrs.

«Ja ES transporta politika un tās finansējums būs tālredzīgs un tiks novērtēts ne tikai mūsu reģiona izaugsmes potenciāls, bet arī tā nozīme kravu plūsmas organizēšanā gan Baltijas jūras reģiona ietvaros, gan kaimiņu reģionos Austrumos – tai skaitā NVS valstīs, Centrālāzijā un Rietumķīnā, Latvijas transporta un loģistikas sektoram ir liels potenciāls veicināt ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju,» tā A. Ronis.

Piektdien A. Ronis viesojās Vācijā, kur tikās ar Vācijas Federālo Transporta, būvniecības un pilsētu attīstības ministru Peteru Ramsaueru. Tas uzskatāms par dialoga turpinājumus ar ES kolēģiem – janvāra sākumā Latvijā darba vizītē uzturējās ES transporta komisārs Sīms Kallass, savukārt 23. janvārī Rīgā viesojās Francijas transporta ministrs Tjērs Mariani.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra