Plānošanas reģioniem un republikas pilsētu pašvaldībām tiks piešķirti 662 tūkstoši Ls, kas paredzēti zaudējumu, ko radījusi sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana, segšanai un kas ir mazāk nekā puse no sākotnēji prasītās summas, informē Satiksmes ministrijas (SM) pārstāvji.

Sākotnēji valdībai tika prasīts piešķirt 1,6 miljonu Ls zaudējumu, ko radījis sabiedriskais transports, segšanai.

No kopējās summas 53 307 Ls tiks piešķirti plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem zaudējumu segšanai par 2011. gadu, savukārt 505 658 Ls - zaudējumu segšanai republikas pilsētu pašvaldībām un 103 342 Ls -  nesegto zaudējumu kompensēšanai par personu ar invaliditāti pārvadāšanu bez maskas pilsētas nozīmes maršrutos.

Papildus finansējums nepieciešams, lai segtu zaudējumus, kas radušies sniedzot transporta pakalpojumus maršrutu tīklos, nodrošinot Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā garantēto minimālo pakalpojumu apjomu un sniedzot iedzīvotājiem iespēju apmeklēt izglītības iestādes, ārstniecības iestādes, darbavietas, valsts un pašvaldību institūcijas to normālajā jeb vispārpieņemtajā darba laikā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra