Metāla kastīte ar nelielu sensoru, piestiprināta pie Jelgavas Reģionālās vides pārvaldes ēkas Kazarmes ielā, kopš aprīļa sākuma ik pēc desmit minūtēm ziņo Radiācijas drošības centram par radiācijas līmeni pilsētā, vēsta reģionālais laikraksts Zemgales Ziņas. Tā ir viena no 24 jaunajām radiācijas monitoringa agrīnās brīdināšanas modernizētās sistēmas stacijām, kuras izvietotas visā Latvijā.

Jelgavā radiācijas līmenis nekad iepriekš nav novērots.

Kā stāstījis Jelgavas Reģionālās vides pārvaldes direktors Hardijs Verbelis, pilsētas ģeogrāfiskais novietojums Latvijas centrālajā daļā noveļ no jaunās stacijas pleciem uzdevumu pirmajai konstatēt no ārvalstīm ceļojošus radioaktīvā piesārņojuma mākoņus – par to rūpējas stacijas Daugavpilī, Bauskā, Liepājā un citviet valsts perifērijā. «Ja tas mākonis nāks, pirmās ziņos pierobežas stacijas,» H.Verbelis paskaidrojis Zemgales Ziņām. «Jaunā sistēma datus sniedz ik pēc desmit minūtēm GPRS sakaru tīklā, savukārt novecojušās iekārtas informāciju apkopoja ik pa astoņām stundām, turklāt datu pārraidīšanai izmantojot telefona līniju,» H.Verbelis uzsvēris nepieciešamību paplašināt un modernizēt sistēmu, kuras izmaksas bija 589 995 eiro, tostarp 86 procenti ES Kohēzijas fonda atbalsts.

Nevajadzētu agrīnās brīdināšanas sistēmas uzstādīšanu Jelgavā saistīt ar radioaktīvo piesārņojumu, jo radiācijas līmenis ir normas robežās, viņš norādījis. Jelgavā radiācijas līmeņa novērošana nepieciešama tādēļ, lai izskaustu iespējamu dzelzceļa negadījumu smagas sekas. «Varam modelēt situāciju – ja Jelgavā avarētu vilciens ar kodolbīstamu kravu, tad sistēma nekavējoties sniegs informāciju par radiācijas līmeni, dodot iespēju ātri izstrādāt rīcības plānu.» Kā stāstījis H.Verbelis, neviens no pašlaik Jelgavā strādājošiem uzņēmumiem nerada šāda veida draudus videi, «ja neskaita, ka ikviena rentgena ierīce ir ar starojumu, bet to šī sistēma neuztvers».

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra