Salacgrīvas novada pašvaldība kopā ar vietējiem iedzīvotājiem sadarbībai ar Rail Baltica trases plānotājiem izveidojusi konsultatīvo darba grupu. Noteikti trīs svarīgākie darba uzdevumi: kompensāciju jautājums, optimālākā trases varianta izvēle un jautājums par Salacgrīvas stacijas izveidi, teikts paziņojumā medijiem.

«Salacgrīvas novadam Rail Baltica trases plānotāji ir piedāvājuši divus jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma dzelzceļa trases variantus. Šobrīd iedzīvotāju vidū nav vienprātības, ir dažādas intereses un ir dažādi viedokļi par trases iespējamo novietojumu. 21. aprīlī uz kopsapulci un tikšanos ar trases plānotājiem pašvaldībā bija ieradušies aptuveni 60 iedzīvotāju, un tika izveidota darba grupa, kas līdzdarbosies trases plānošanas laikā,» stāsta RB Latvija telpiskās plānošanas eksperts Neils Balgalis.

«Ir jāstrādā pie tā, lai mēs - pašvaldība un iedzīvotāji būtu ieguvēji, ne zaudētāji. Šo dzelzceļa līniju mēs būvējam sev - ne igauņiem vai lietuviešiem. Šobrīd tas ir kā apgrūtinājums, bet ir jāskatās nākotnē,» saka Salacgrīvas domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis.

Salacgrīvas pašvaldības un iedzīvotāju darba grupā darbosies aptuveni 20 cilvēku, par tās koordinatoru tika izvirzīta aktīva vietējā iedzīvotāja Vīva Ieviņa, no pašvaldības puses darbu vadīs domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Jānis Cīrulis. Darba grupa kā galvenos jautājumus izvirzījusi darbu ar kompensāciju jautājumiem tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kurus nākotnē skars vai ietekmēs Rail Baltica trase, optimālākā trases varianta izvēle, jo šobrīd iedzīvotāju vidū nav vienprātības par to, kurš no abiem variantiem būtu optimālākais, tāpat aktuāls ir jautājums par Salacgrīvas stacijas izveidi.

Šī ir jau otrā pašvaldības un iedzīvotāju kopīgi izveidotā darba grupa, lai līdzdarbotos Rail Baltica trases plānošanas laikā - 11. aprīlī Bauskas novadā tika izveidota pašvaldības un iedzīvotāju kopīgā darba grupa Rail Baltica   trases plānojuma apspriešanai un izvērtēšanai šajā novadā. Savukārt Daugmalē izveidojusies interesentu grupa, kas sadarbojas ar pētniekiem, spriežot par optimālāko Daugavas šķērsojumu. Tur tikšanās plānota nākamajā nedēļā.

ail Baltica trase 265 kilometru garumā stiepjas cauri Latvijai, skarot Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, Garkalnes, Stopiņu, Salaspils, Ķekavas, Baldones, Iecavas, Bauskas novadu, Olaines, Mārupes un Rīgas pilsētas pašvaldību teritoriju.

Kopš pagājušā gada norit projekta  Rail Baltica Latvijas posma detalizēta tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums, kuru veic  pilnsabiedrība  RB Latvija. Līdz šā gada rudenim turpinās projekta izpētes darbi: lokālplānojumu izstrāde pašvaldībās, tiks veidoti tehniskie risinājumi (pārvadi, divlīmeņu autoceļu un veco sliežu ceļu šķērsojumi, zvēru pārejas, energoapgādes risinājumi u.c.) un veikts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN), lai septembrī – oktobrī kopā ar IVN ziņojumu sabiedrībai parādītu lokālplānojumu projektus un tos apspriestu tajās pašvaldībās, kuras skar Rail Baltica trase.

Jau ziņots, ka Rail Baltica projekts paredz jaunas 1435 mm jeb Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas izbūvi Baltijas valstīs, lai ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu - Rīgu - Kauņu - Varšavu – Berlīni (un tālākā nākotnē pagarinot maršrutu līdz Venēcijai).
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra