Tā kā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai paredzētais valsts finansējums ir samazinājies par 20%, Autotransporta direkcija sagatavojusi priekšlikumus reisu optimizācijai.

«Meklējot iespējas saglabāt reisu skaitu tādā apjomā, lai pasažieri gaidāmo izmaiņu dēļ ciestu pēc iespējas mazāk, Autotransporta direkcija veica pārrunas ar pārvadātājiem, mudinot uzņēmumus samazināt pakalpojumu pašizmaksu un optimizēt savu saimniecisko darbību,» skaidro Autotransporta direkcijas (ATD) valdes priekšsēdētājs Normunds Narvaišs. «Daļa pārvadātāju izteica gatavību iekļauties pieejamā finansējumā, taču maršrutu tīkla daļās, kur pakalpojumu pašizmaksu samazināt vairs nebija iespējams, tika sagatavoti priekšlikumi reisu optimizācijai.»

Ir izvērtēta arī starppilsētu maršrutu tīkla efektivitāte un apzinātas iespējas tā uzlabošanai. Piemēram, konstatēts, ka pasažieru skaita krituma dēļ vēl aptuveni 50 autobusu reisos piepildījums ir mazāks par 5 pasažieriem reisā. Sadarbībā ar AS Pasažieru vilciens vēlreiz tika izvērtēti vilcienam paralēlie autobusu maršruti un reisi. Līdztekus tiek pārskatīti arī vietējās nozīmes pārvadājumi, par kuru organizāciju atbildīgi plānošanas reģioni. Tā kā maršrutu tīkla pārplānošana notiek vienlaicīgi gan starppilsētu, gan vietējās nozīmes maršrutos, ATD un plānošanas reģioni veiks savstarpēju reisu salāgošanu, nodrošinot pasažieriem pārsēšanās iespējas. Paredzot to, ka vairākos maršrutos satiksmes reorganizācijas rezultātā pasažieriem nāksies pārvietoties ar pārsēšanos, tiek plānota vienotas tarifu politikas ieviešana. Tādējādi pasažieriem tiks nodrošināta iespēja nokļūt galamērķī, kopējām brauciena izmaksām nesadārdzinoties.

ATD sagatavotos priekšlikumus sabiedriskā transporta sistēmas efektivizācijai vēl nepieciešams saskaņot ar plānošanas reģioniem un pārvadātājiem. Pēc viedokļu saskaņošanas tiks veikti grozījumi maršrutu tīklā un ar pārvadātājiem tiks slēgtas vienošanās par grozījumiem koncesijas līgumos. Iedzīvotāji un autoostas par gaidāmajām izmaiņām tiks informēti 10 dienas pirms grozījumu stāšanās spēkā. Izmaiņas notiks pakāpeniski, vairāku mēnešu garumā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra