Rīgas apvedceļa Rīga - Sēnīte rekonstrukcijai neesot saņemts neviens piedāvājums, tāpēc ministrija nolēmusi valstī pirmo PPP projektu apturēt.

Satiksmes ministrija 2008. gadā uzsāka iepirkumu valstī pirmajam valsts un privātās partnerības (PPP) projektam autoceļu nozarē «E77/A2 posms Rīgas apvedceļš–Sēnīte», iepirkuma organizēšana tika deleģēta VAS Latvijas Valsts ceļi. Piemērotā iepirkuma procedūra bija slēgts konkurss divās kārtās. Kopējās projekta realizācijas izmaksas 24 gados (4 gadu investīciju periods un 20 gadu uzturēšanas periods) bija prognozētas 102.49 milj. LVL apmērā faktiskajās cenās bez PVN,» Db.lv stāstīja Satiksmes ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Balgalve.

Pēc kandidātu atlases kārtas kvalificētie četri kandidāti tikuši uzaicināti iesniegt piedāvājumus. Piedāvājumu iesniegšanas dienā netika saņemts neviens piedāvājums un iepirkums noslēdzās bez rezultātiem.

Viens no galvenajiem iemesliem, cik zināms Satiksmes ministrijai, ir tas, ka neviens no pretendentiem nesaņēma attīstības banku atbalstu projekta līdzfinansēšanai, kas tika pamatots ar atsevišķiem līguma punktiem, piemēram, kompensācijas apmērs privātajam partnerim/finansētājam, pārtraucot līgumu publiskā partnera bankrota gadījumā u.c., kuri nevar tikt akceptēti no finansētāju puses.

Izvērtējot visus iespējamos risinājumus, Satiksmes ministrija 2010. gada 1. decembrī pieņēma lēmumu, ka pašreizējā ekonomiskajā situācijā turpināt valsts un privātās partnerības projektu nav finansiāli efektīvi un ir nepieciešams meklēt citus risinājumus šī ceļu posma sakārtošanai pieejamo valsts budžeta resursu ietvaros. Līdz ar to projekta «Autoceļa E77/A2 posms Rīgas apvedceļš–Sēnīte» virzība valsts un privātās partnerības finansējuma piesaistei tiek apturēta.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra