Vietējo dzelzceļa pārvadājumu tirgu pilnīga atvēršana gaidāma tikai tālākā nākotnē, pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.

Lai veicinātu konkurenci Eiropas Savienības (ES) dzelzceļa pārvadājumu sfērā, jau 2013. gadā Eiropas Komisija lika galdā sešus likumdošanas priekšlikumus jeb t. s. Dzelzceļa tiesību aktu ceturto paketi. Tās tirgus (pārvaldības) pīlārs ietver jaunus pasākumus attiecībā uz tirgus liberalizāciju un pārvaldības struktūru. To mērķis ir nostiprināt infrastruktūras pārvaldītāja neatkarību un pakāpeniski dot visiem operatoriem piekļuves tiesības veikt vietējos dzelzceļa pārvadājumus vai nu savstarpēji konkurējošu komercpakalpojumu veidā, vai arī rīkojot konkursus uz publisko pakalpojumu sniegšanu.

Nule kā panākta neoficiāla vienošanās starp Eiropas Parlamenta un ES Padomes sarunvedējiem par vietējo dzelzceļa pārvadājumu tirgu atvēršanu un vienādiem noteikumiem dzelzceļa kompānijām. Abām pusēm šī vienošanās gan vēl jāapstiprina. Šonedēļ Eiropas Parlaments varētu pieņemt t. s. tehnisko pīlāru, kas nosaka savstarpējās savienojamības un drošības noteikumus, kā arī Eiropas Dzelzceļa aģentūras lomu.

Visu rakstu Soļo pretī konkurencei pasažieru pārvadājumos lasiet 25. aprīļa laikrakstā Dienas Bizness.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra