Septembrī daļa Ventspils ostas navigācijas boju būs aprīkotas ar automātiskās identifikācijas sistēmu (AIS).

Šobrīd ir noslēdzies iepirkuma konkurss par sistēmas piegādi un uzstādīšanu, noslēgts līgums ar uzvarētāju – Somijas uzņēmumu Sabik Oy, kā arī veikta 50% priekšapmaksa, informē Ventspils brīvostas pārvalde.

Ventspils ostas komunikāciju sistēmas pilnveidošana notiek ERAF līdzfinansētā projekta Transporta un ostu komunikāciju sistēmu attīstība (Trans-Port) ietvaros.

Ventspilī ar jaunākās paaudzes AIS plānots aprīkot visattālākās navigācijas bojas, kas brīdina kuģus par bīstamajiem sēkļiem. Ar sistēmas palīdzību varēs viegli kontrolēt iespējamo boju nobīdi vai bojājumu un operatīvi novērst šos trūkumus. Tāpat AIS ir plānots uzstādīt uz Ventspils brīvostas hidrogrāfiskā kuģa Kapteinis Orle.

Tā kā AIS ieviešana un izmantošana Latvijas ostām ir zināms jauninājums, projekta dalībostu - Ventspils, Liepājas un Klaipēdas pārstāvji vasaras sākumā bija pieredzes apmaiņā braucienā uz Barselonas ostu, lai plašāk iepazītos ar reāli pierādāmu pieredzi citās ostās par sistēmas darbību, iespējamiem riskiem un sistēmas attīstības iespējām. Vizītes laikā tika saņemti Barselonas ostas speciālistu viedokļi un ieteikumi, kā arī iegūta lietderīga informācija kuģu AIS un ostas vārtu kontroles sistēmu efektīvā ekspluatācijā.

Trans-Port īstenošanas laiks ir no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 31.decembrim. Projekts tiek realizēts ar ERAF līdzfinansējumu Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam ietvaros. Partneri no Latvijas puses ir Kurzemes Plānošanas reģions (vadošais partneris), Zemgales Plānošanas reģions, Latgales Plānošanas reģions, Saldus novada dome, Liepājas osta un Ventspils brīvosta. Partneri no Lietuvas puses - Šauļu reģiona attīstības aģentūra, Mažeiķu rajona pašvaldība un Klaipēdas osta.

Kopējais projekta budžets 763,5 tūkstoši eiro, t.sk. infrastruktūras izveidei 460,1 tūkst.eiro jeb 60% no kopējā budžeta.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra