Patlaban spēkā esošie normatīvie akti taksometru pakalpojumu jomā ir sadrumstaloti, tāpēc plānots apvienot spēkā esošos normatīvos aktus. Piemēram, viena un tā paša jēdziena apzīmēšanai dažādos noteikumos tiek lietoti atšķirīgi termini.

Lai to novērstu, Satiksmes ministrija izstrādājusi noteikumu projektu par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem, kas 25. augustā tika izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē, DB informēja Satiksmes ministrija.

Jaunais regulējums paredzēs taksometru noformējuma un aprīkojuma prasības, pārvadājuma līguma būtiskās sastāvdaļas, norēķinu kārtību par braucienu taksometrā, bagāžas pārvadāšanas nosacījumus, kā arī pasažieru un vadītāja tiesības un pienākumus.

Šobrīd taksometru pakalpojumu jomu regulē vairāki normatīvie akti – «Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem», «Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām», «Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība», «Noteikumi par metroloģiskajām prasībām taksometra skaitītājiem» un citi.

Lielais normatīvo aktu skaits sarežģījot prasību izpildi, tāpēc jaunais projekts lielāko daļu no tiem apvienos.

Patlaban spēkā esošajā regulējumā atšķiroties arī lietotie termini. Proti, ar vienu un to pašu nozīmi dažādos noteikumos figurē gan apzīmējums «sākotnējā maksa», gan «taksometra nolīgšana». Šādu situāciju nepieļaujot Latvijas nacionālā tiesību sistēma, tāpēc turpmāk paredzēts lietot tikai terminu «taksometra nolīgšanas maksa».

Lai stātos spēkā, izstrādātie noteikumi vēl jāpieņem Ministru kabinetā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra