Administratīvajā rajona tiesā pretēji iepriekš plānotajam rīt, 11.janvārī, nebūs pieejams lēmums par to, vai pēc Šveices uzņēmuma Stadler Bussnang AG lūguma pagaidām apturams Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) lēmums atļaut 429,24 miljonus latu vērto jauno vilcienu iepirkumu.

Kā informēja tiesas priekšsēdētājas palīdze Inese Deme, lēmums nebūs pieejams, jo saslimusi viena no trim tiesnesēm, kas pērnā gada nogalē skatīja Stadler sūdzības lietu - Laura Konošonoka. Lēmuma pieejamības datums tiks noteikts pēc tiesneses izveseļošanās.

IUB labvēlīgs spriedums šajā lietā ir viens no valdības izvirzītiem nosacījumiem tālākai virzībai jauno vilcienu iepirkumā.

2011.gada 6.decembra valdības sēdes protokols liecina, ka Ministru kabinets neiebilst pret līguma slēgšanu ar Spānijas kompāniju Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF) par jauno vilcienu iepirkumu, ja tiek izpildīti astoņi nosacījumi.

Viens no nosacījumiem ir - Administratīvajai rajona tiesai jānoraida Stadler iesniegto lūgumu piemērot pagaidu noregulējumu un apturēt IUB pieņemto lēmumu atļaut slēgt līgumu ar konkursa uzvarētāju vai AS Pasažieru vilciens (PV) valdei jāgūst pārliecība, ka tad, ja līgums ar konkursa uzvarētāju tiek slēgts līdz galīgā lēmuma pieņemšanai par Stadler iesniegto lūgumu piemērot pagaidu noregulējumu, ir izslēgtas negatīvas juridiskas vai finansiālas sekas valsts interesēm.

Pārējie septiņi nosacījumi ir: PV valdei sarunās ar konkursa uzvarētāju jāpārliecinās par ritošā sastāva uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksu pamatotību un valsts interesēm atbilstošu efektivitāti, nepalielinot izmaksas valsts budžetā dotācijām pasažieru pārvadājumiem; PV valdei jānodrošina visu ar iepirkumu saistīto procedūru atbilstība Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktiem un konkursa nolikumam, kā arī jānodrošina valsts interesēm maksimāli atbilstoša līguma sagatavošana.

Ceturtais nosacījums - PV valdei jānodrošina konkursa uzvarētāja piedāvājuma atbilstība konkursa nolikumā ietvertajai tehniskajai specifikācijai, kā arī pasažieru pārvadājumu drošības standartiem un vispārīgo prasību vagoniem standartiem, tai skaitā personām ar īpašām vajadzībām nepieciešamo aprīkojumu; piektais nosacījums - PV valdei jāpanāk rakstisks juridiski saistošs apliecinājums jebkādā juridiskā formā no konkursa uzvarētāja par noteikta apjoma ritošā sastāva ražošanas nodrošināšanu Latvijā.

Tāpat noteikts, ka PV valdei jānodrošina Eiropas Komisijas noteikto prasību izpildi; jāgūst dokumentāli pierādījumi par to, ka Eiropas Komisija ir noraidījusi vai atstājusi bez tālākas virzības Stadler sūdzību.

Astotais nosacījums - PV jāiesniedz Satiksmes ministrijai pietiekami pierādījumi par 6.decembra valdības sēdes protokollēmumā doto uzdevumu izpildi, un Ministru kabinetam, atkārtoti izskatot jautājumu, jāgūst pārliecība par to izpildi.

Administratīvā rajona tiesa pērn pieņēma izskatīšanai Stadler sūdzību, kurā uzņēmums apstrīdējis IUB oktobra beigās pieņemto lēmumu atļaut par Latvijas vēsturē vērienīgāko uzskatīto iepirkumu. Kopā ar pieteikumu tika saņemts lūgums piemērot pagaidu noregulējumu un apturēt apstrīdētā IUB lēmuma darbību, ko tiesa slēgtā sēdē izskatīja pērnā gada 28.decembrī.

Lietu skatīt slēgtā sēdē tiesa nolēma pēc ieinteresētās personas - CAF - lūguma, kas norādīja, ka lietas izskatīšanas gaitā var tikt skarts tās komercnoslēpums.

Pagaidām vēl nav noteikts datums, kad tiesa Stadler sūdzību skatīs pēc būtības, papildināja Deme.

Kā ziņots, IUB pērn oktobra nogalē atļāva PV slēgt līgumu ar CAF par apjomīgo jauno pasažieru vilcienu sastāvu iepirkumu.

PV konkursā par jaunu pasažieru vilcienu sastāvu iepirkumu par uzvarētāju atzina Spānijas kompāniju, kas ieguva tiesības uz 610,76 miljonus eiro (429,24 miljonus latu) vērto līgumu. Šo PV lēmumu IUB apstrīdēja Stadler, kas 17.novembrī iesniedza arī sūdzību tiesā par IUB lēmuma pamatotību.

PV iepirkums paredz līdz 2015.gadam iegādāties 34 jaunus elektrovilcienus un septiņus dīzeļvilcienus.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra