Lai potenciālie investori un Kurzemes reģiona uzņēmēji, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji kopīgi atrastu veidus, kā attīstīt un palielināt komercdarbības apjomus Latvijas reģionos, tostarp transporta un tranzīta nozarē, starptautiskās konferences TransBaltica2012 dalībnieki 8. jūnijā tiksies biznesa forumā Liepājā.

Foruma mērķis ir veicināt Liepājas pilsētas un Liepājas SEZ, kā arī Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas biedru atpazīstamību Latvijas un ārvalstu komercdarbības vidē, panākt izdevīgāku un nozīmīgāku LTBA pozicionējumu tranzīta nozares nevalstisko organizāciju sadarbībā ar valsts atbildīgajām institūcijām un Kurzemes reģiona uzņēmējiem. Foruma dalībnieki – Latvijas un ārvalstu komersanti un investori – tiks iepazīstināti ar Liepājas pilsētu, Liepājas SEZ un ostu, demonstrējot brīvās ekonomiskās zonas priekšrocības un parādot ostas pakalpojumu daudzveidību un kvalitāti. Vienlaikus foruma dalībnieki iegūs informāciju par pilsētas un ostas attīstības perspektīvām, investīciju piesaistīšanas nosacījumiem, par Latvijas valsts politiku ekonomiskās sadarbības, tranzīta un transporta infrastruktūras attīstības projektu finansēšanas jomā un stimuliem investīciju piesaistei, diskutēs par Latvijas piedāvājumu investoriem, Baltijas tranzīta koridora priekšrocībām, iegūs informāciju par nodokļu plānošanas iespējām un atbalsta rīkiem racionālu un efektīvu investīciju lēmumu pieņemšanai. Praktiskus un uzņēmējiem noderīgus padomus par ikdienas norēķinu optimizāciju konkurētspējas uzlabošanai informatīvajā seminārā sniegs UniCredit Bank speciālisti, savukārt UniCredit Leasing vadošie darbinieki stāstīs par Latvijas transporta un ražošanas uzņēmumiem pieejamo finansējumu.
Foruma informatīvajā seminārā uzstāsies Valsts prezidenta ekonomikas, uzņēmējdarbības un nodarbinātības padomniece E. Egle, zvērināta advokāte J. Haka no BDO Zelmenis & Liberte, vecākā projektu vadītāja I. Rauza no PricewaterhouseCoopers, biznesa attīstības menedžeris U. Cimdiņš no Ave Trans Group, konsultants K.Mitulis no Persona Global Latvia, UniCredit Leasing valdes priekšsēdētājs J. Belezjaks un pārstāvji no UniCredit Bank - S. Sainsa un M. Strazds.

Biznesa kontaktu birža notiks visā forumam atvēlētajā laikā un tradicionāli norisināsies divos nosacītos sektoros: Transports un tranzīts un Preces un pakalpojumi.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra