Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātei «Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās» valdība lēmusi papildus piešķirt 23,89 miljonus latu, savukārt Kohēzijas fonda (KF) aktivitātei «TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi» papildus paredzēti 35,04 miljoni latu.

Šādu lēmumu otrdien, 8. maijā, valdība pieņēma par valsts budžeta virssaistībām 2007. – 2013. gada plānošanas periodā Eiropas Savienības (ES) fondu aktivitātēs. Minētās ES fondu aktivitātes atrodas Satiksmes ministrijas (SM) pārziņā.

Paredzēts, ka minētās valsts budžeta virssaistības tiks nodrošinātas no resora «Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums» programmā «Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai» plānotā valsts budžeta finansējuma.

Veicot pārdali SM aktivitāšu ietvaros, finansējums tiktu piešķirts visiem aktivitātes «Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās» trešajā atlases kārtā iesniegtajiem projektiem, kas atbilst administratīvajiem un atbilstības vērtēšanas kritērijiem, projektu iesniedzējiem veicot nepieciešamos precizējumus, kā arī kvalitātes kritērijos nav saņēmuši mazāk par desmit punktiem. Tas nozīmē, ka pašvaldības, kuru projekti šobrīd noraidīti finansējuma trūkuma dēļ, var gatavoties projektu īstenošanai, teikts ministrijas paziņojumā.

Valdības izvirzītie nosacījumi paredz, ka minētās virssaistības iespējams uzņemties tikai gadījumā, ka ES fonda projekta ietvaros atbalstāmās darbības, kuras vēl nav uzsāktas, tiks uzsāktas vai turpinātas ne vēlāk kā pirmajā ceturksnī pēc šī valdības lēmuma un maksājumi finansējuma saņēmējam vai izdevumi projekta ietvaros tiks uzsākti vai veikti pirmajā pusgadā pēc līguma noslēgšanas vai tā grozījumu veikšanas.

Ja ES fonda prioritātes ietvaros kādā no aktivitātēm ir uzņemtas virssaistības un kādā šīs prioritātes projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek lauzts līgums, atbrīvotais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā nevar tikt novirzīts citu ES fonda projektu īstenošanai, informē ministrija.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra