Biedrība Tukuma uzņēmēju klubs nosūtījusi Tukuma novada pašvaldībai Atbalsta vēstuli Tukuma lidlaukam, kurā aicina atbalstīt lidostas attīstību un pašvaldības noteiktajos ierobežojumos pagarināt lidojumu laiku.

Biedrība, iepazīstoties ar lidostas darbību, secinājusi, ka 2010.gadā lidlaukā ir veikti aptuveni 1000 lidojumi, kas vairākas reizes pārsniedz lidojumu skaitu Ventspils un Liepājas lidostās. Pašreiz uzņēmums lidlauka sakārtošanā ir investējis četrus miljonus latu, un nodarbināto cilvēku skaits ziemas periodā ir 25 cilvēki, no kuriem astoņi cilvēki ir Tukuma pilsētas un trīs cilvēki ir no Engures novada.

Uzņēmums būvniecības darbu veikšanā ir sadarbojies ar šādiem Tukuma uzņēmumiem: SIA Amatnieks, SIA Telms, SIA APO dizains, kuriem ir veikti pasūtījumi par kopējo summu 1,3 miljonu latu apmērā. Pēc pasažiera termināla atvēršanas un regulāro reisu uzsākšanas lidosta nodrošinās papildus 100 darba vietas vietējiem iedzīvotājiem.
Atbilstoši pašreizējai atļaujai lidlaukā ir iespējams veikt lidojumus ar gaisa kuģiem, kuru masa ir līdz 5700 kg. Pacelšanās virs Tukuma pilsētas ir atļauta no plkst.8 līdz plkst.20. Šie ierobežojumi neļauj uzsākt regulāros lidojumus Tukuma lidlaukā. Lai iegūtu regulāro reisu atļauju, ir nepieciešama iespēja lidot virs pilsētas laikā no plkst.6 līdz plkst.23, kā arī ir nepieciešams atcelt gaisa kuģu masas ierobežojumu, rosina uzņēmēji.

«Kluba biedri iepazinās ar 2011.gada 12.janvāra iedzīvotāju vēstuli, kurā ir norādīti iespējamie riski un to sekas regulāro lidojumu atļaujai virs Tukuma pilsētas. Vēstulē ir norādīts, ka pacelšanās un nolaišanās koridorā radītais troksnis varētu radīt veselības problēmas īpaši nakts laikā, ja trokšņu līmenis pārsniedz 60 decibelus. Iepazīstoties ar Rīgas pilsētas trokšņu karti, secinām, ka trokšņu līmenis aptuveni 2,2 kilometru attālumā no lidlauka pacelšanās joslas varētu būt līdz 60 decibeliem. Uzņēmēju klubs uzskata, ka vislabākais pārbaudījums būtu parauglidojumu nodrošināšana ar attiecīgu trokšņu līmeņa mērījumu veikšanu,» teikts vēstulē.
Tā kā lidlauks ir sertificēts dienas lidojumu veikšanai lidmašīnām ar masu līdz 5700 kilogramiem, lidlaukā nav uzstādītas speciālas navigācijas iekārtas, līdz ar to parauglidojumi ar trokšņu mērīšanu nav iespējami. Uzņēmēju klubs vienojies pie uzskata, ka šādu iekārtu uzstādīšana var tikt risināta tikai pēc tam, kad ir saņemta atļauja veikt regulāros reisus. Tāpēc pašlaik var paļauties vienīgi uz Rīgas lidostā veiktajiem mērījumiem, kas parāda, ka iespējamais trokšņu līmenis Tukuma pilsētā varētu būt līdz 60 decibeliem (dB).

Uzņēmēji min piemēru, ka «septiņus mēnešus ilgušais pētījums Lielbritānijas Kentas grāfistē devis precīzākus rezultātus par cilvēku reakciju uz dažādas intensitātes trokšņiem. 40-55 dB skaļš ilgstošs troksnis padara cilvēkus īgnus, vairāk nekā 60 dB traucē gulēt. 60 dB mēriekārtas uzrāda pie vairuma lielo Eiropas autoceļu. Apgabalā, kur trokšņu līmenis pārsniedz 75 dB, nevajadzētu dzīvot - tas ir neapdzīvojams». Atpūtai paredzētās vietās trokšņi nedrīkstētu pārsniegt 50-55 dB, kas ir aptuveni 4,8 kilometru attālumā no skrejceļa un sākas Ozoliņu mikrorajonā.
«Lai sakārtotu šo jautājumu, uzskatām, ka Tukuma novada domei ir jānoslēdz sadarbības līgumu ar SIA "Tukuma Airport" par trokšņu mērījumu veikšanu pēc regulāro lidojumu uzsākšanas un patstāvīgi jāveic trokšņu mērījumu kontroli, lai tām lidsabiedrībām, kuras pārsniedz noteiktos skaņas ierobežojumus, nosēšanās Tukuma lidlaukā tiktu liegta,» vēstulē pauž uzņēmēji.

Otrs svarīgākais jautājums, kas arī tiek minēts 2011.gada 12.janvāra iedzīvotāju vēstulē, ir jautājums par lidostas ietekmi uz mājokļa vērtību. Uzskatām, ka nekustamo īpašumu tirgus vērtība zem lidmašīnu pacelšanās joslas kritīsies, taču, skatoties ilgtermiņā, lidostas attīstība ir saistīta ar jaunu darba vietu rašanos, līdz ar to radot nepieciešamību pēc jauniem mājokļiem un īpašuma vērtību celšanos.
Ir jāņem vērā, ka kopš 1945.gada Tukuma pilsētas ģenerālajā plānā ir iekļauta lidmašīnu pacelšanās aizsargjosla, kura nav atcelta. Latvijas Republikā teritoriju ģenerālie plāni ir publiska informācija, un ar tiem ir iespējams iepazīties katrā pašvaldībā, tostarp Tukuma novada pašvaldībā. Īpaši tas ir jāņem vērā izvērtējot īpašuma cenu tā iegādes gadījumā, atgādina uzņēmēji.
«Uzskatām, ka nekustamajiem īpašumiem, kuri atrodas lidmašīnu pacelšanās aizsargjoslā, ir jāpiemēro nodokļu atvieglojumi. Šis jautājums ir jārisina kopā ar Valsts zemes dienesta speciālistiem. Lai pašvaldība kompensētu sakarā ar nodokļu atvieglojumu piemērošanu neiekasētos līdzekļus, iesakām Tukuma novada pašvaldībai kopā ar Engures novada pašvaldību risināt jautājumu par novadu robežu izmaiņu,» aicina uzņēmēji.

«Tā kā Tukuma pilsētas ūdens ņemšanas vietas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas Engures novada teritorijā, Tukuma novada pašvaldība maksā Engures novada pašvaldībai dabas resursu nodokli. Iesakām Tukuma novada ūdens ņemšanas vietas un attīrīšanas iekārtas iekļaut Tukuma novada teritorijā un tādējādi kaut vai daļēji kompensēt Tukuma novadam ar Engures novada teritorijā izvietotā lidlauka pacelšanās aizsargjoslām piemērotajiem nodokļu atvieglojumiem neiekasētos līdzekļus,» teikts vēstulē.
Izvērtējot lidostas tālāko attīstību, tās iespējamo kaitējumu iedzīvotājiem, kuru īpašumi atrodas zem lidmašīnu pacelšanās joslas, kā arī izvērtējot esošos un iespējamos Tukuma novada iedzīvotāju un uzņēmumu ieguvumus, Tukuma uzņēmēju klubs aicina Tukuma novada deputātus atbalstīt SIA Tukuma Airport lūgumu atļaut uzsākt regulāros lidojumus Tukuma lidlaukā no plkst.6 līdz 23, kā arī atcelt gaisa kuģu masas ierobežojumus, tai pašā laikā saglabājot stigru skaņas ierobežojumu kontroli un liegumu nosēsties virs Tukuma pilsētas lidaparātiem, kuru trokšņu līmenis pārsniedz 60dB.

Biedrība Tukuma uzņēmēju klubs dibināta 2003.gada 19.martā, biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstīta 2005.gada 2.decembrī. Biedrības darbības mērķi: uzņēmēju savstarpējās sadarbības veicināšana, uzņēmējdarbības attīstības, uzņēmējdarbību veicinošu projektu izstrādāšana un realizācija, uzņēmēju interešu pārstāvniecība un dialoga veicināšana ar valsts iestādēm un organizācijām.

Kluba valdē darbojas Māris Birzulis no SIA Interbaltija, Laimonis Lapiņš no AS Komforts un valdes priekšsēdētājs Agris Baumanis no SIA Eduards-2. Tukuma uzņēmēju klubsā iesaistījušies jau vairāk nekā 23 biedri - IA Eduards-2, SIA Interbaltija, AS Komforts, SIA Riforce, SIA Skonto Plan LTD, SIA Latagrs Tukuma nodaļa, SIA Vika Wood, SIA Amatnieks, SIA V Vikings, VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Tukuma CR, ZS Rūķīši, SIA Sigma koks, SIA Dzinējs, SIA Maiks, SIA Kopideja, SIA Rotas, AS Ceļu inženieri, SIA Alante, SIA Silu kūdra, SIA Ar B Agro, SIA Kodoli, SIA Kalna optika un citi.

Tukuma novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Aiga Priede aģentūru LETA informēja, ka domes izvirzītie nosacījumi paredz paplašinātu lidojumu laiku - neveikt regulārus lidojumus no plkst.24 līdz plkst.6 un ka Finanšu komitejas lēmums neveikt sabiedrisko apspriešanu līdz ar pašvaldības nosacījumiem nosūtīts Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajai vides pārvaldei, kas lidostai izsniegs jaunu atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem Finanšu komitejas lēmumu neskatīja novada domes sēdē, bet to nosūtījusi Teritoriālās attīstības komiteja.
Kā ziņots, 17.maijā Tukuma novada domes Finanšu komitejā nolemts, ka saistībā ar iepriekš rīkotām apspriešanām Tukuma pašvaldība nerīkos atsevišķu sabiedrisko apspriešanu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai SIA Tukums Airport.
Šo lēmumu pašvaldība pamato ar faktu, ka kopš 2010.gada 17.decembra ir notikušas vairākas tikšanās ar iedzīvotājiem un citi informatīvie pasākumi sabiedrības informēšanai par lidlauka Tukums plānoto attīstību.
Komiteja paredzējusi noteikt, ka jāievēro Tukuma novada domes izvirzītie nosacījumi - neveikt regulārus lidojumus no plkst.24 līdz plkst.6, lidaparātu pacelšanās veikt pēc iespējas ātrāk, pacelšanos novirzot ziemeļaustrumu virzienā, prom no blīvi apdzīvotām vietām, neveikt virs Tukuma pilsētas citus lidojumus kā tikai pacelšanos un nolaišanos.

Tukuma novada mērs Juris Šulcs aģentūrai LETA pastāstīja, ka sapulces un apspriešanas novadā bijušas vairākas. Pret aktīvāku lidostas darbību ir tikai daļa Durbes pils mikrorajona iedzīvotāju. Pašvaldība iespēju robežās ņēmusi vērā arī viņu prasības, tāpēc publiskajā telpā valsts sabiedrībā, iespējams, radies kļūdains priekšstats, ka pašvaldība liktu šķēršļus lidostas izaugsmei, pieļauj Šulcs.
Pēc iepriekš rīkotajiem apspriešanas un informatīvajiem pasākumiem noskaidrots, ka pārliecinošs Tukuma iedzīvotāju vairākums ir par lidostas izaugsmi, un arī pašvaldība atbalsta SIA Tukums Airport attīstību. Tāpat lidostas attīstīšana vienmēr bijusi visos Tukuma apkārtnes ilgtermiņa plānojumos kopš padomju laikiem, skaidro Tukuma mērs.
"Ja SIA Tukums Airport uzņēmējiem izdosies piesaistīt jaunus klientus, panākot lidostas izaugsmi, tad nenoliedzami arī Tukuma novads būs ieguvējs, jo tas vairos darba vietas un naudas apriti novadā. Cik mums zināms, kategoriskus iebildumus nav cēluši arī Engures novada Smārdes pagasta iedzīvotāji, kur tieši lidlauks atrodas," pauž Šulcs.
LETA jau ziņoja, ka patlaban Tukuma lidostas apsaimniekotāja SIA Tukums Airport sakārto nepieciešamās atļaujas un dokumentus, kā arī gatavojas termināļa izbūvei, bet pārrunas ar lielajām aviokompānijām pagaidām nav sāktas, aģentūru LETA informēja SIA Tukums Airport attīstības direktore Marija Krivošeja.

Patlaban lidostas aktualitāte ir dokumentu sakārtošana. Piemēram, līdz šim Tukuma novada pašvaldība mums noteikusi ierobežotu limitu lidojumu laikam (no plkst.8 līdz plkst.20) un lidmašīnu svaram (līdz 5700 kilogramiem). Nākotnē šīs robežas esot nepieciešams paplašināt. "Un tās nav pašvaldības ambīcijas, bet tas noteikts, ņemot vērā mūsu līdzšinējās atļaujas, kas saņemtas Valsts vides dienestā," iepriekš skaidroja Krivošeja.
Līdzšinējās atļaujas saskaņotas pēc pašu sagatavota pieteikuma, ka lidostā piezemēsies līdz 150 nelielām lidmašīnām gadā. Lai attīstītu lidostu, mums pašiem jādefinē citāda lidostas noslodze un tā jāsaskaņo Vides dienestā. Patlaban šis darbs ir procesā, informēja Tukums Airport pārstāve.
Tukuma novada pašvaldība lidostai sagatavos citādus noteikumus. Viņa pauž, ka patlaban uzņēmums neizjūt nekādus politiskus šķēršļus no pašvaldības.
Jau ziņots, ka 2005.gadā Tukuma lidlauka atjaunošanai dibināts jauns uzņēmums Tukums Airport, kurā 50% pieder Smārdes pagastam, bet otra puse - K.S.AVIA. Pagasts uzņēmuma izveidē investējis zemi, bet "K.S.AVIA" jāpiesaista līdzekļi lidlauka atjaunošanai.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra