Noslēgusies Ventspils brīvostas pārvaldes organizētā  iepirkuma procedūra 2011.gada būvdarbiem projekta Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām ietvaros.

Projekts paredz gandrīz 30 ostas un tās industriālās teritorijas pievedceļu rekonstrukciju un būvniecību, kā arī atsevišķu ostas teritoriju sakārtošanu. Darbus plānots sākt 1.jūlijā ar Saules ielas rekonstrukciju. Būvdarbus šajā posmā plānots pabeigt līdz 15.oktobrim. Konkursā par darbu veikšanu šajā posmā uzvarēja SIA VIA. Nākamajos šā gada darbu posmos par uzvarētājiem atzītas SIA Ostas celtnieks un SIA Variants. 2011. gadā plānoti darbi par aptuveni 2,6 miljoniem latu.

Visa projekta izmaksas ir gandrīz 19,9 miljoni latu. Projekts tika sākts 2010.gadā, bet noslēgsies 2014.gadā. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra