Pēdējās nedēļas laikā Šveices advokāts Rudolfs Meroni cietis neveiksmi vēl divās tiesās, mēģinot panākt savas ietekmes atjaunošanu Ventbunkerā, cīnoties ar Uzņēmumu reģistru.

Administratīvā tiesa Liepājas tiesu namā 11.jūnijā un Rīgas tiesu namā 8. jūnijā lēmušas, ka R. Meroni neizdevīgo Uzņēmumu reģistra (UR) lēmumu darbību nav pamata apturēt, liecina Db.lv rīcībā esošie lēmumi. Tādējādi R.Meroni nav izdevies realizēt jaunu «apvērsumu» Ventbunkerā un panākt, ka uzņēmuma valdē un padomē atkal darbojas tikai R. Meroni un viņa cilvēki. Ventbunera padome un valde var turpina darbu līdzšinējā sastāvā – Ventbunkera padomi vada Olafs Berķis, bet valdi – Dzintars Kašs.

Lai gan R.Meroni dažādi cenšas atjaunot savu kontroli pār Ventbunkeru, tomēr pēdējā pusotra gada laikā dažādās tiesās gan Latvijā, gan arī Šveicē Meroni cietis sakāvi teju desmit tiesvedībās.

Db.lv jau vairākkārt vēstīja, ka kopš šā gada sākuma R. Meroni, kam uzticēts pārvaldīt Ventspils mēra Aivara Lemberga iespējamos aktīvus, nepārtraukti rīko paralēlas akcionāru sapulces Ventbunkerā un Latvijas Naftas tranzītā, lai padomē un valdē ievēlētu savus cilvēkus. Tomēr UR šajās akcionāru sapulcēs pieņemtos lēmumus atteica reģistrēt.  

Tādējādi, iespējams, Meroni neatgriezeniski zaudējis ietekmi Ventspils tranzīta biznesā, ko bija nostiprinājis 2010. un 2011. gadā, kad, iespējams, turklāt atbalstījis naudas līdzekļu izpumpēšanu lielos apmēros uz nezināmiem ārzonas uzņēmumiem. Tāpat Meroni neesot sniedzis nevienu atskaiti uzņēmuma akcionāriem, tāpēc par šiem un vēl citiem nodarījumiem pašlaik ir ierosināti vairāki kriminālprocesi gan Latvijā, gan arī Šveicē.

«Visās tiesās Latvijā un Šveicē mums ir izdevies pierādīt savu pozīciju pareizību un par vienīgo, par Meroni šķietami pozitīvo Ventspils tiesas spriedumu jau marta beigās protestu iesniedza LR Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs,» tā Ventbunkera padomes priekšsēdētājs Olafs Berķis.

Vienu no pirmajiem nozīmīgiem lēmumiem pieņēma Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa pērn 11. jūlijā, ar kuru atzina par prettiesiskiem Meroni Šveicē noturētās 2010. gada 22. janvāra Ventbunkera akcionāru sapulces lēmumus un tai sekojošās padomes sēdes lēmumus.

Savukārt ar Rīgas apgabaltiesas 2010. gada 16. decembra spriedumu pilnībā noraidīti visi Meroni kontrolētās sabiedrības Yelverton Investment B.V. pieteiktie prasījumi, tajā skaitā īpašuma prasība pret Ventbunkera akcionāriem – sabiedrībām Steropes Limited un Gyges Limited, kā arī prasība atzīt par prettiesiskiem 2009. gada 18. decembra Ventbunkera akcionāru sapulces lēmumus.

Ar Ventspils tiesas 2011. gada 13. decembra spriedumu apmierināta prasība civillietā par 2009. gada 18. decembra Ventbunkera akcionāru sapulces lēmumiem, kur Meroni tobrīd pārstāvēja abas puses – gan prasītājus, gan arī atbildētāju. Lai arī Ventspils tiesas spriedums stājies spēkā 2012. gada 3. janvārī, AT Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs par šo spriedumu 2012. gada 23. martā iesniedzis protestu, norādot, ka šis spriedums ir atceļams, jo Ventspils tiesa pieļāvusi būtiskus procesuālo tiesību normu pārkāpumus, kā arī nav nodrošinājusi likumam atbilstošu procesuālo kārtību, kas novedis pie nepamatota sprieduma taisīšanas. Protesta sakarā šogad maija beigās notika pirmā kasācijas tiesas sēde Senātā.

Savukārt Cīrihes Tirdzniecības kameras šķīrējtiesa 2011. gada 30. jūnijā taisīja spriedumus lietās, ar kuriem cita starpā piedzina no R.Meroni naudas līdzekļus un uzdeva viņam sniegt pilnīgu norēķinu par darbībām, rīkojoties ar viņam uzticēto mantu saistībā ar Ventbunkeru. Lai  gan R.Meroni centās pagarināt tiesas procesu un tiesas lēmumus pārsūdzēja visās iespējamās instancēs, arī Šveices Federālā tiesa 2012. gada 23. janvārī ar savu spriedumu noteica, ka 2011. gada 30. jūnija spriedumi ir spēkā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra