Ventspilī iedarbināta pirmā ceļa zīmju kopne ar informatīvajiem displejiem, kas atspoguļo ne tikai āra gaisa un brauktuves seguma temperatūru, bet arī braucošās automašīnas ātrumu un svaru.

Displeji abos braukšanas virzienos uzstādīti projekta Eiropas starptautiskās maģistrāles (E22) un valsts galvenā autoceļa (A10) ielu posmu rekonstrukcija Ventspilī ietvaros ar mērķi panākt drošu satiksmi uz Eiropas nozīmes ceļa.

Projekta kopējās izmaksas ir 4,2 miljoni latu, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir ap 3,6 miljoniem latu (85 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām) un valsts budžeta dotācijas - 189 tūkstoši latu, kā arī Ventspils pilsētas pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums 443 tūkstoši latu apmērā.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2011.gada 31.decembrim.

Iecerēts, ka nākotnē šādus displejus varētu uzstādīt arī citur pilsētas robežas tuvumā, ja būs iespējams projektu ietvaros tam paredzēt finansējumu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra