SIA Ventspils lidosta sagatavojusi attīstības projektu, kas paredz ieguldīt 2,25 miljonus latu (bez PVN) lidostas infrastruktūrā. Projektu paredzēts 85 % apmērā finansēt no Kohēzijas fonda.

Ventspils dome atbalstījusi Ventspils lidostas attīstības projekta iesniegšanu Satiksmes ministrijas organizētajā ierobežotā projektu iesniegumu atlasē, aktivitātē Lidostu infrastruktūru attīstība.

Projekta mērķis ir nodrošināt Ventspils pilsētas sasniedzamību, veicināt tās attīstību un konkurētspēju un radīt priekšnoteikumus regulāro iekšzemes un starptautisko reisu uzsākšanai. Projekts paredz lidostas skrejceļa pagarināšanu līdz 1500 metriem, drošības joslu sakārtošanu un esošās infrastruktūras rekonstrukciju un modernizēšanu.

Šobrīd Ventspils lidosta nodrošina tikai neregulāras gaisa satiksmes apkalpošanu, turklāt tās skrejceļa garums nav pietiekams, lai tā spētu uzņemt regulāros reģionālos pasažieru pārvadājumos plaši izmantotos gaisa kuģus bez lidojuma attāluma un svara ierobežojumiem.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidota tāda infrastruktūra, kas radīs iespēju uzņemt vairāk dažāda tipa gaisa kuģu, tādējādi radot priekšnoteikumus regulāro pārvadājumu uzsākšanai.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 2 253 360 (neskaitot PVN) latu. 85% no projekta attiecināmajām izmaksām jeb 1 915 356 latus plānots līdzfinansēt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda. Projekta īstenošana tiks pabeigta 2013.gadā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra