2011.gadā Ventspils brīvostā pārkrauti 28,5 miljoni tonnu kravu, kas ir par 15% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

2011.gada decembrī Ventspils brīvostā pārkrauti vairāk nekā 2,5 miljoni tonnu kravu, kas ir par 519 tūkstošiem tonnu jeb 26% vairāk nekā šajā mēnesī pirms gada. Decembrī ostā pārkrauti 1,2 miljoni tonnu lejamkravu, 1,1 miljons tonnu beramkravu un 180 tūkstoši tonnu ģenerālkravu.

2011.gadā kopā Ventspils brīvostā pārkrauti 28,5 miljoni tonnu, kas ir par 15% vairāk nekā 2010.gadā, un par pusotru miljonu pārsniedz arī gadā plānoto apgrozījumu. Lejamkravu apjoms sasniedzis 15 miljonus tonnu, kas ir par 7% vairāk. Beramkravu kopējais apjoms – gandrīz 11 miljoni tonnu, kas ir par 25% vairāk nekā iepriekš un ir arī jauns beramkravu rekordapjoms Ventspils ostā, pārspējot iepriekšējo rekordu, kas tika sasniegts 2005.gadā. Ģenerālkravu apjoms Ventspils ostā pagājušajā gadā palielinājās par 26%, nedaudz pārsniedzot 2,5 miljonus tonnu.

Visvairāk ostā pārkrauti naftas produkti – vairāk kā 14,5 miljoni tonnu, kas ir par 8% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Otrs lielākais kravu apjoms bija akmeņoglēm – gandrīz 7 miljoni tonnu, kas ir par 81% vairāk. Trešais lielākais kravu apgrozījums bija minerālmēsliem, kuru kopējais apjoms gadā sasniedza gandrīz 3 miljonus tonnu un tas ir par 18% vairāk nekā pirms gada. Veiksmīgs gads bija prāmju līnijām Ventspils ostā, īpaši līnijā Ventspils-Nīneshamna, kur gada sākumā sāka kursēt jauns prāmis Scottish Viking. Pasažieru skaits šajā līnijā palielinājies vairāk nekā trīs reizes. Ro-Ro kravu apjoms kopā pieaudzis par 46%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, sasniedzot gandrīz divus miljonus tonnu.

Lielākais kravu apjoms Ventspils brīvostā – gandrīz 12 miljoni tonnu - pagājušajā gadā bija SIA Ventspils Nafta termināls. Uzņēmums arī būtiski kāpinājis kravu apgrozījumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu - par 25%. Lielākais kravu pieaugums no Ventspils brīvostas termināļiem bija SIA Baltic Coal Terminal – par 95%. Par 43% kravu apjoms palielinājās SIA Noord Natie Ventspils Terminals, kas nodarbojas ar prāmju līniju apkalpošanu.
Klaipēdas ostā pērn līdz 27.novembrim bija apkalpotas 36,06 miljoni t kravu. Konkurējošā osta Lietuvā bija plānojusi pērn kopumā pārkraut 36,5 miljonus tonnu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra