Pretēji vispārpieņemtajiem uzskatiem ražojošie uzņēmumi nav būtiskākais gaisa piesārņojuma avots, to radītā negatīvā ietekme uz gaisa kvalitāti ir daudz mazāka nekā, piemēram, transportam, atzīst Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Tas skaidrojams ar uzņēmumiem izvirzītajām stingrajām prasībām attiecībā uz piesārņojošu darbību veikšanu, piektdien raksta laikraksts Diena.

Ikvienam uzņēmumam, kurš veic vidi, tajā skaitā gaisu, piesārņojošas darbības, jāsaņem A vai B kategorijas atļaujas, kuras izsniedz reģionālās vides pārvaldes. To, kādas kategorijas atļaujas nepieciešamas konkrētajam uzņēmumam, nosaka likums Par piesārņojumu. A kategorijas atļaujas nepieciešamas tiem uzņēmumiem, kuru piesārņojošām darbībām ir potenciāli vislielākais negatīvais efekts uz vidi.

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) informāciju reģionālās vides pārvaldes kopumā izsniegušas A kategorijas atļaujas 88 uzņēmumiem. Starp tiem ir siltumapgādes uzņēmumi, a/s KVV Liepājas metalurgs, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi, a/s Putnu fabrika Ķekava, a/s Rīgas piena kombināts, kā arī cūkkopības kompleksi un citi uzņēmumi.

VPVB direktors Arnolds Lukšēvics stāsta, ka A kategorijas darbības atļaujas saņemšana aizņem aptuveni līdz trim mēnešiem un tā noteikti ietver arī sabiedrisko apspriešanu. Lai gan atļauja ir beztermiņa, ik pēc septiņiem gadiem tiek pārskatīti tās izsniegšanas noteikumi. Valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu A kategorijas piesārņojošai darbībai ir 853,72 eiro, bet par atļaujas pārskatīšanu – 569,15 eiro. 

Uzņēmumiem, kuri strādā ar A kategorijas atļaujām, līdztekus tam, ka darbībā jāizmanto labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, tāpat ir pienākums obligāti veikt gaisa piesārņojuma monitoringu. Tā regularitāte atkarīga no izmantoto sadedzināšanas krāšņu jaudas – sākot no 50 megavatiem, monitorings jāveic nepārtraukti, 24 stundas diennaktī.

Plašāk lasiet rakstā Emisijas stingri uzrauga piektdienas, 14.augusta laikrakstā Diena (4.lpp)!
 

Materiāls tapis ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra