Otrdien valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā atbalsta saņemšanas un piešķiršanas kārtību, sākot no 2015. gada, informē ZM.

Jaunais noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu šādiem pasākuma Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā apakšpasākumiem: Meža ieaudzēšana, Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana un Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai.

Apakšpasākumā Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā bojājumus radījis ugunsgrēks vai dabas katastrofas (vējgāzes, vējlauzes, sniega un ledus radīti postījumi). Savukārt apakšpasākumā Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai ietvertas šādas aktivitātes: Jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu, Neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā un Valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.

Uz atbalstu varēs pretendēt meža zemes un zemes īpašnieki – fiziskas un juridiskas personas, kā arī pašvaldības. Atbalsts par meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanu būs 100% no attiecināmo izmaksu summas, savukārt pārējos meža attīstības pasākumos – 60 līdz 70% no attiecināmo izmaksu summas.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra