Lauku atbalsta dienests (LAD) varētu pārskatīt Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma izmaksu atsevišķiem cūkkopības nozares uzņēmumiem, kuri savu darbību veic ignorējot vides aizsardzības prasības – strādājot bez A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas, informē Vides  aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

Nākošajā ES plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam šādos gadījumos ES fondu finansējums būs pieejams tikai tām cūkkopības nozares lielfermām, kuras finansējumu izmanto, lai nodrošinātu fermas darbības atbilstību vides aizsardzības prasībām, tai skaitā ļaujot īstenot pasākumus, kas nepieciešami A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai, informē VARAM.

Savukārt cūkkopības uzņēmumiem, kuru darbībā tiks konstatēta vides aizsardzības prasību neievērošana, varētu pārskatīt ES fondu finansējuma izmaksu projektiem, kas saistīti ar citām fermas aktivitātēm, piemēram, cūku novietņu rekonstrukciju, tehnikas iegādi u.c.

Atbalsts šādiem uzņēmumiem tiks izmaksāts tikai tad, kad LAD saņems apliecinājumu par A kategorijas atļaujas izsniegšanu un konstatēto vides prasību neatbilstību novēršanu.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra