AS Latvijas elektriskie tīkli (LET) akcionāru sapulces laikā veikti grozījumi uzņēmuma statūtos un valdes sastāvā, liecina AS Latvenergo paziņojums Nasdaq Riga.

Arī turpmāk LET vadībā darbosies līdzšinējais valdes priekšsēdētājs Guntis Stafeckis, kurš, pārdalot līdzšinējās LET funkcijas un daļēji nododot tās AS Augstsprieguma tīkls (AST) pārziņā, no 1.februāra būs arī vienīgais valdes loceklis. LET vadības komandā darbu turpinās bijušie valdes locekļi Jānis Kirkovalds un Vita Andersone.

Atbilstoši tiesību aktiem no 2015. gada 1. janvāra AS Augstsprieguma tīkls pārņem lielāko daļu līdz šim AS Latvijas elektriskie tīkli” realizēto funkciju. Tādējādi no jaunā gada 430 zinoši jomas speciālisti līdzšinējo darbu turpinās, strādājot AS Augstsprieguma tīkls, un to pienākums būs līdz šim AS Latvijas elektriskie tīkli apkalpošanā esošā pārvades tīkla (330 kV un 110 kV elektrolīnijas un apakšstacijas/sadales punkti) darbības nodrošināšana un ikdienas uzturēšana, kā arī jaunu tīklu izbūve un esošo tīklu pārbūve vai atjaunošana. Savukārt AS Latvijas elektriskie tīkli veiks pārvades sistēmas aktīvu pārvaldības funkciju un nodrošinās finansējuma piesaisti tīklu attīstībai.

Nosacījumi nosaka, ka ne vēlāk kā no 2015. gada 30. janvāra pārvades sistēmas pamatlīdzekļu apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī pārvades sistēmas attīstību, jaunu tīklu izbūvi, esoši tīklu pārbūvi un atjaunošanu, kas nav saistīta ar elektroenerģijas ražošanu, tirdzniecību un sadali, veiks AS Augstsprieguma tīkls.

AS Latvijas elektriskie tīkli ir AS Latvenergo meitassabiedrība, kas nodrošina Latvijas pārvades tīklu aktīvu uzraudzību un pārvaldību, kā arī finansējuma piesaisti esošo tīklu uzturēšanai un jaunu izbūvei.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra