Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē laikā tiks turpināts aktīvs darbs, lai panāktu progresu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidē, pasažieru tiesību stiprināšanā, Eiropas dzelzceļa vienotās telpas izveidē, kā arī TEN-T transporta tīkla attīstības jautājumos, lai dotu pienesumu kopējā ES ekonomikas konkurētspējas attīstībā.

Par to ceturtdien satiksmes ministrs Anrijs Matīss informēja Transporta komisāri Violetu Bulcu.

Viena no Latvijas kā prezidējošās valsts ES Padomē 2015. gada pirmajā pusē prioritātēm transporta jomā būs arī Dzelzceļa Ceturtās paketes sekmīga virzība, lai efektīvi tuvotos Eiropas Dzelzceļa vienotas telpas izveidei. Tiks turpinātas diskusijas par iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanas un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības priekšlikumiem, kas ir daļa no Dzelzceļa Ceturtās pakotnes Politiskā pīlāra. Turpmākais politiskā pīlāra progress ir cieši saistīts ar tehniskā pīlāra virzību un Latvijas Prezidentūra strādās pie sarunu pabeigšanas ar Eiropas Parlamentu par tehnisko pīlāru, balstoties uz iepriekšējo prezidentūru sasniegto ievērojamo progresu.

Tikšanās laikā A.Matīss un V.Bulca izteica ticību konstruktīvai un pozitīvai ES Padomes un Eiropas Komisijas sadarbībai, sekmējot transporta jautājumu sakārtošanu, tostarp aviopasažieru tiesību stiprināšanas jomā, īpaši jautājumos par tiesībām saņemt kompensāciju ilgas reisa kavēšanās gadījumā, ārkārtēju situāciju jēdziena definēšanu, rokas bagāžas regulējumu, tiesībām uz aprūpi nokavēto savienoto lidojumu gadījumā u.c.

A.Matīss arī informēja komisāri par plānoto diskusiju saistībā ar TEN-T transporta tīklu attīstību, ieviešanu un finansēšanas modeļiem, kas notiks šī gada 13.marta Transporta Telekomunikāciju un Enerģētikas Ministru Padomes sēdē.
Komisāre V.Bulca izklāstīja ministram Eiropas Komisijas redzējumu par transporta jomas tālāku attīstību un lomu ES ekonomikas konkurētspējas stiprināšanā, kā arī aktuālo jautājumu turpmāko virzību un apliecināja veiksmīgas sadarbības iespējas Latvijas Prezidentūras ES Padomē laikā.

A.Matīss iepazīstināja komisāri ar transporta nozares pasākumiem Latvijas Prezidentūras ES Padomē laikā šī gada pirmajā pusē.
Nozares ekspertu un politikas veidotāju konferencē šī gada 5.-6.martā Rīgā tiks aktualizēta tēma par tālvadības gaisa kuģu sistēmām, savukārt šī gada 12. martā plānota augsta līmeņa aviācijas konference Briselē, lai diskutētu par aviācijas lomu ES ekonomikas izaugsmē.

Tā kā viena no Latvijas prezidentūras prioritātēm ir „iesaistīta Eiropa” (Engaged Europe), 29.-30. aprīlī Rīgā notiks trešā ASEM transporta ministru sanāksme. Tās ietvaros paredzēta ministru tikšanās un vairākas darba sesijas konferences formā. To laikā ministri un iesaistītās puses diskutēs par Eiropas un Āzijas sauszemes savienojumu attīstību, cenšoties identificēt esošās vājās puses, kā arī veicināt visu iesaistīto valstu un institūciju harmonizētu sadarbību.

Savukārt 25.-26.jūnijā Rīgā notiks TEN-T dienas ar augstu ES amatpersonu piedalīšanos, kuru laikā tiks diskutēti transporta attīstības praktiskie risinājumi, identificējot vajadzības un iespējamos finansēšanas modeļus.

ES transporta komisāre Violeta Bulca ieradās Rīgā, lai piedalītos Latvijas valdības un EK komisāru kolēģijas tikšanās pasākumā.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra