Ventspils pilsētas dome konceptuāli atbalstījusi  a/s Latvenergo plānoto elektropārvades tīklu savienojuma Kurzemes loks 1.posma – Grobiņas apakšstacija – Ventspils – Dundaga esošās 110kV elektropārvades līnijas rekonstrukciju un tās sprieguma palielināšanu līdz 330 kV.  

Rekonstrukcijai veikts ietekmes uz vidi novērtējums un, ņemot vērā to, ka rekonstrukcija skar vairāku pašvaldību teritorijas, pēc atzinuma par ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu saņemšanas no Vides pārraudzības valsts biroja plānotā rekonstrukcija akceptējama pašvaldībās.   

Latvijas rietumu reģiona pārvades tīklu stiprināšanas projekts ir valsts nozīmes energoapgādes objekts, kas iekļauts arī Baltijas enerģijas tirgus starpsavienojumu plānā un paaugstinās tā enerģētisko drošību.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra