Ar astoņiem miljoniem latu tiks sniegts atbalsts 130 komersantiem inovatīvai «zaļajai» ražošanai, paredz Ekonomikas ministrijas (EM) iniciatīva par jaunas atbalsta programmas veidošanu. Programmas īstenošanas uzsākšana paredzēta šā gada nogalē.

Ministrija norāda, ka, īstenojot programmu, sagaidāms, ka tiks radīti inovatīvi produkti un izstrādātas inovatīvas tehnoloģijas, kas sekmētu videi draudzīgākas un zināšanu ietilpīgas ražošanas attīstību, kā rezultātā būtu iespējams efektīvāk izmantot esošos dabas un enerģijas resursus un mazināt vides piesārņojumu.

Tāpat sagaidāms, ka programmas īstenošana veicinās jaunu «zaļo» darba vietu radīšanu un esošo saglabāšanu un veidos pamatu stabilai un ilgtspējīgai «zaļo» nozaru attīstībai Latvijā. Paredzēts, ka atbalsts tiks sniegts aptuveni 130 komersantiem.

Programmas ietvaros obligāta prasība ir divpusējā sadarbība ar Norvēģijas institūcijām un komersantiem. EM ministrijas programmas ietvaros ir paredzēts izveidot arī vienu tehnoloģiju inkubatoru, kā arī īstenot atklātu projektu iesniegumu atlases konkursu.

Tehnoloģiju inkubatora operators būs Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Norvēģijas Valsts Industriālās Attīstības Korporācijas (SIVA) izveidota institūcija. Inkubatora darbības nodrošināšanai līdzdarbosies Latvijas un Norvēģijas eksperti.

Atbalsta programma tiek izstrādāta sadarbībā ar Norvēģijas Inovāciju aģentūru, Norvēģijas Industriālo Attīstības Korporāciju SIVA un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA). Ministrijas iniciatīva tika atbalstīta Ministru kabineta sēdē otrdien.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra