«To ieksžemes un starptautisko pasta sūtījumu, kuri pārsniedz 100 g, aplikšana ar PVN 18 % likmi ir ES prasību iedzīvināšana Latvijā,» skaidro valsts a/s Latvijas pasts preses sekretārs Edijs Šauers. Viņš atzīst, ka 18 % PVN likmes piemērošana tikusi uzsākta samērā nesen, jo bijis nepieciešams veikt vairākus priekšdarbus — apmācīt darbiniekus, pārprogrammēt uzņēmuma kases aparātus utt. Uzņēmēju pārsteigumam par PVN piemērošanu E. Šauers neredz pamatu, jo to paredz likuma «Par pievienotās vērtības nodokli» un arī Pasta likuma normas. Proti, ar PVN netiek aplikti pasta pakalpojumi, kurus sniedz valsts a/s Latvijas Pasts un uz kuriem saskaņā ar Pasta likumu tam ir monopoltiesības. Savukārt Pasta likumā ir noteikts, ka pēc 2004. gada 1. maija Latvijas Pastam ir monopoltiesības ir tikai uz sūtījumus, kuru svars nepārsniedz 100 g. Turklāt pēc 2006. gada 1. janvāra pastam monopoltiesības būs tikai uz sūtījumiem, kuru svars nepārsniedz 50 g. Savukārt SIA Lietišķās informācijas dienests direktore Aiva Vīksna pieļauj iespēju, ka vārds «monopoltiesības» ir tikai un vienīgi vārdu spēle, jo neviens cits uzņēmums Latvijā izņemot Latvijas pastu nepiedāvā pasta pakalpojumus. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Sabiedrisko attiecibu nodaļas vaditāja Līga Rimševica atzina, ka pasta pakalpojumu licene parastajām vētulēm ir izsniegta tikai valsts a/s Latvijas Pasts un neviens vairāk tādas licences nav pieprasījis, kamēr ir samērā liela konkurence eksprespasta un kurjerpasta pakalpojumu sniedzēju vidū.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra