Starptautiskā datorrezervēšanas sistēma Amadeus uzsākusi sadarbību ar pirmo globāla mēroga dažādu tirgus nozaru indeksu veidotājkompāniju Dow Jones Sustainability, un ir iekļauta gan Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), gan Dow Jones Sustainability STOXX (DJSI STOXX) biedru skaitā. Amadeus patreiz ir vienīgā globālā ceļojumu datorrezervēšanas sistēmu pārstāvošā kompānija starp pārējiem Dow Jones Sustainability biedriem. Amadeus viceprezidents Džozē Antonio Tacons (Jose Antonio Tazon) uzsvēris, ka piedalīšanās indeksu noteikšanā veicinās kompānijas darbības lielāku atpazīstamību. Gan menedžmenta pārstāvji, gan pārējie darbinieki ir lepni, ka Amadeus patreiz ir pirmā un vienīgā tūrisma nozares ar informācijas tehnoloģijām saistītā kompānija, kas uzņemta starp Dow Jones Sustainability biedriem. Avots: Eiropa.lv

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra