21. maijā Liepājā, viesnīcā Amrita, notiks projekta BIT HOUSE NET informatīvas seminārs par informācijas tehnoloģiju (IT) iespēju izmantošanu mazo un vidējo uzņēmumu attīstībā. Šāds pasākums vienlaikus notiek visās projekta BIT HOUSE NET partenrvalstīs. Projekta vadītāji (Blekinge, Zviedrija) ir uzaicinājusi 10 mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvjus no Liepājas reģiona, kas tiks iepazīstināti ar pašreiz pieejamiem IT līdzekļiem, kā arī tiks aptaujāti par IT iespēju nepieciešamību, pieprasījumu un vietu mazo uzņēmumu plānotajā attīstībā. No 22. līdz 26. maijam Lekā (Vācijā) notiks projekta BIT HOUSE NET noslēguma konference. Paredzēts, ka konference būs vērojama arī ar Interneta starpniecību projekta portālā “The Baltic BIT – House Network for promotion and dissemination of Information Society Research” – BITNET.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra