Reval Hotels paziņojušas, ka turpmāk piedāvās bezmaksas bezvadu internetu (t.s. WiFi) visās savās viesnīcās Baltijas valstīs. Latvijā bezmaksas pakalpojumu viesnīcās Latvija un Rīdzene varēs izmantot visi viesnīcu viesi savos numuros, kā arī viesnīcu bāros, restorānos, konferenču un sabiedriskās telpās. Kā rakstīts Reval Hotels paziņojumā presē, ar bezmaksas pakalpojuma ieviešanu arī tiek paplašināta WiFi pieejamība. Agrāk to varēja lietot tikai, piem., abu Latvijas viesnīcu foajē un kafejnīcās, taču tagad ir pārklājums visās viesnīcu telpās.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra