Darbu sācis Rēzeknes Biznesa portāls www.rezekne.lv, kas tapis Eiropas Savienības programmas Phare 2000 projekta «Rēzeknes Biznesa centra izveidošana» ietvaros. Tas ir pirmais Interneta portāls, kas pilnībā pieder Rēzeknes domei un ir uzskatāms par pamatu topošajam Rēzeknes pilsētas portālam. Rēzeknes domes uzņēmējdarbības informācijas portāla galvenais uzdevums ir nodrošināt pieeju visai publicētajai informācijai, kas saistīta ar uzņēmējdarbību Rēzeknē. Informācija būs noderīga ne tikai uzņēmējiem un potenciālajiem investoriem, biznesa organizāciju pārstāvjiem, valstiskām un nevalstiskām organizācijām, bet arī iedzīvotājiem un citiem interesentiem. Pašlaik Biznesa portālā ir deviņas sadaļas, kurās apkopota informācija par pašvaldības saistošajiem noteikumiem, aktualitātēm, ar uzņēmējdarbību saistītiem pakalpojumiem, Rēzeknes reģiona uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām. Tajā arī ievietota informācija par biznesa vidi, īstenotajiem un realizējamiem projektiem, projektu konkursiem. Interneta portāla redaktore Diāna Zirniņa pastāstīja, ka Rēzeknes Biznesa portāla redakcija turpinās strādāt pie portālā ievietotās informācijas aktualizēšanas un papildināšanas. Nākotnē paredzams izveidot jaunas sadaļas un portāla apmeklētājiem būs pieejams kartogrāfiskais materiāls par pilsētas ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmām. Vienlaicīgi turpinās darbs pie Rēzeknes pilsētas portāla izveides, kas informācijas ziņā būs daudz apjomīgāks un piedāvās plašāku informāciju par pašvaldības darbu un Rēzeknes pilsētu. Ideja par Rēzeknes Biznesa portāla izstrādi radās pirms trim gadiem, strādājot pie Rēzeknes Biznesa centra izveides projekta. Portāla izveide bija atbilstoša konkursa vadlīnijām (uzņēmējdarbības atbalsts) un Rēzeknes pilsētas ekonomiskās attīstības stratēģijai. Patiecoties tam tika iegādāts pilsētas portāla izstrādei piemērots aprīkojums un programmnodrošinājums. Pašlaik Rēzeknes dome ir jau atguvusi domēnu www.rezekne.lv, kas tagad ir pašvaldības īpašums. Līdz ar to vairs neradīsies situācijas, kad kādu citu Interneta portālu varētu maldīgi uzskatīt par pašvaldības oficiālo mājas lapu. 2003. gadā noritēja darbs pie portāla koncepcijas, prasību specifikācijas un dizaina izstrādes, bet 2004. gadā uzsākts darbs pie tā satura.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra