Šobrīd telekomunikāciju uzņēmumu LMT un Lattelecom ilgtermiņa attīstību un vērtības pieaugumu kavē to dibināšanas līgumos noteiktie ierobežojumi, kas neļauj uzņēmumiem noteikt darbības attīstības stratēģijas atbilstoši aktuālajām elektronisko sakaru nozares untelekomunikāciju tehnoloģiju attīstības tendencēm.

Tas kopumā ilgtermiņā rada uzņēmumu vērtības pazemināšanās draudus, norāda Ekonomikas ministrija (EM).

Ar Ministru kabineta rīkojumu izveidotā darba grupa, kurā ietilpst ekonomikas, finanšu un satiksmes ministri, neuzskata par nepieciešamu šobrīd atsavināt valsts kapitāla daļas telekomunikāciju uzņēmumos LMT un AS Lattelecom.

Ministrija norāda, ka šobrīd netiek apspriesta uzņēmumu privatizācija, bet tiek vērtēti iespējamie uzņēmumu pārvaldības modeļi, kas nodrošinātu to vērtības pieaugumu, attīstību, līdzekļu un administratīvo izmaksu ekonomiju un uzlabotu pakalpojumu līmeni klientiem.

Privatizācijas aģentūra (PA) darba grupas uzdevumā ir vērtējusi dažādus uzņēmumu turpmākās pārvaldības modeļus, tostarp kā vienu no iespējām izvērtējot uzņēmumu konsolidāciju, valstij saglabājot kontrolpaketi uzņēmumā. Darba grupa ir iepazinusies ar šiem modeļiem, uzskatot par nepieciešamu par tiem informēt arī Ministru kabinetu.

Informatīvā ziņojuma projekts šobrīd ir nosūtīts saskaņošanai un papildināšanai citām iesaistītajām ministrijām, pēc kuru viedokļu saņemšanas tiks turpināts darbs pie tā izstrādes. Par piemērotāko un valsts interesēm atbilstošāko modeli būs jālemj Ministru kabinetam, dodot mandātu arī turpmākam darbam un sarunām akcionāru līmenī par LMT un Lattelecom pārvaldības modeli. 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra