A/s "Hansabanka" un Latvijas IT uzņēmumiem "Lursoft" ir papildinājuši elektroniski pieejamo valsts reģistru klāstu - tagad visiem vairāk nekā 150 000 internetbankas hanza.net lietotājiem ir pieejams arī Laulāto mantisko attiecību reģistrs. Šī reģistra pieejamība sniedz iespēju pēc lietotāja identifikācijas apliecināšanas internetbankā hanza.net aplūkot savas saistības, kas reģistrētas Laulāto mantisko attiecību reģistrā. Papildus jau minētajiem reģistriem hanza.net e-pakalpojumos pieejama informācija arī par: - sev piederošām kapitāldaļām uzņēmumā; - sev piederošiem vērstpapīriem, kuri reģistrēti Latvijas Centrālajā depozitārijā; - sev reģistrētiem amatiem, to termiņiem, uzņēmumiem, kuros amatpersona reģistrēta; - sev reģistrētām komercķīlām, Šobrīd notiek pārrunas un sistēmu izstrāde, lai nodrošinātu informāciju arī no citiem avotiem - gan valsts reģistriem - CSDD, VCIDAC, gan arī laikrakstiem. Paredzama arī citu, tai skaitā, Lursoft maksas servisu iekļaušana hanza.net pakalpojumos.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra