Liepājas domes deputāti pirmajā elektroniskajā domes sēdē nolēmuši atbalstīt Liepājas reģionālā elektronisko pakalpojumu centra (REPC) projekta iesniegšanu Valsts Investiciju programmai 2004. - 2005. gadam. Pašvaldība garantē 75% jeb 24 000 ik gadus no finansējuma. Reģionālā centra mērķis ir radīt iespējas visām Liepājas reģiona pašvaldībām sniegt iedzīvotājiem un uzņēmumiem pakalpojumus elektroniskā veidā, nodrošinot pieeju gan pašvaldības lēmumiem, gan citāda veida informācijai, kā arī pašvaldība darbotos kā informācijas starpnieks starp iedzīvotājiem, valsts un privātajām iestādēm. Uz elektroniskiem iesniegumiem arī atbilde tiktu sniegta elektroniskā veidā. AR REPC palīdzību iedzīvotāji varēs arī veikt norēķinus ar iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem. Projekta kopējā summa ir 677 800 lati.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra