Lai paplašinātu saikni ar sabiedrību, kā arī informētu par dažādiem pašvaldības projektiem, Dome nolēmusi paplašināt pašvaldības informācijas saņēmēju loku internetā. Iedzīvotāji, sabiedriskās organizācijas, uzņēmumu un iestāžu vadītāji, kuri vēlas saņemt informāciju no pašvaldības par Domes sēdēm, komiteju darbu, jauniem projektiem un citām aktuālitātēm savā e- pastā, tiek aicināti sūtīt savas e-pasta adreses Sabiedrisko attiecību daļai uz adresi info@dome.liepaja.lv. Sabiedrisko attiecību daļa veidos jaunus pašvaldības aktuālās informācijas saņēmēju sarakstus - līdz šim to regulāri saņēma tikai žurnālisti, Domes deputāti un nevalstiskās organizācijas, kuras to vēlējās. Ideja par informācijas saņēmēju loka paplašināšanu aizgūta no Liepājas sadraudzības pilsētas Belvju ( ASV), kur vairāku gadu desmitu garumā ir izveidotas labas iestrādes sabiedrības iesaistīšanā pašvaldības darbā. Šobrīd top arī Liepājas Domes jaunais portāls, kurā būs piejeami vairāk e- pakalpojumi un tiks ieviestas papildu iespējas interneta lietotājiem viedokļa izteikšanai sabiedriskajās apspriešanās. No 2004. gada septembra jebkurš interneta lietotājs Domei adresētus iesniegumus var aizpildīt arī Liepājas domes mājas lapā www.liepaja.lv sadaļā “Veidlapas”. Internetā pavisam tiek piedāvāts aizpildīt 16 veidlapas - par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, sociālo pabalstu saņemšanai veselības un sadzīves apstākļu uzlabošanai.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra