No septembra liepājniekiem tiek piedāvāts jauns pakalpojums - jebkurš interneta lietotājs domei adresētus iesniegumus var aizpildīt Liepājas domes mājas lapā www.liepaja.lv jaunajā sadaļā “Veidlapas”. Internetā pavisam tiek piedāvāts aizpildīt 16 veidlapas - par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, sociālo pabalstu saņemšanai veselības un sadzīves apstākļu uzlabošanai. Turpat pieejami arī paskaidrojumi latviešu un krievu valodā par attiecīgo pakalpojumu. Šogad projekta “Integrētas sabiedrības vērtību attīstība Liepājā” ietvaros tika izstrādāts papildmodulis Domes lietvedības sistēmai. Tādējādi jebkurš interneta lietotājs iesniegumus tagad var aizpildīt arī Liepājas domes mājas lapā, nenākot uz Domi. Pateicoties šim ES finansētajam projektam, Liepājas domē un mazajās domēs “Lauma” un “Karosta” atvērti arī trīs publiskie interneta pieejas punkti, lai arī iedzīvotāji, kuru rīcībā nav interneta pieejas, varētu izmantot brīvpieejas datorus iesniegumu aizpildīšanai. Ikvienam interesantam ir pieejama iesniegumu aizpildīšanas rokasgrāmata, kura nodrukāta 2000 eksemplāru tirāžā. Rokasgrāmatā arī paskaidrots, kur attiecīgais iesniegums iesniedzams.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra