Uzņēmēji nevēlas pāriet uz jaunu lietojumprogrammatūras iegādes modeli, kurā tie faktiski šīs programmas abonētu. Par to liecina ASV izdarīts pētījums, raksta portāls Red Herring. Pētījumā konstatēts, ka lietotāji pārsvarā (64%) pieķērušies t.s. «pirkšanas» modelim, kur par programmatūras licenci tiek maksāts tikai vienu reizi (t.s. mūžīgā licence). Lielie programmatūras izstrādātāji, tostarp Microsoft, ir paziņojuši par pāreju uz t.s. abonēšanas modeli, kas saistīts ar mazākām izmaksām sākumā (par programmatūras piegādi maksā tikai pirmā perioda, piem., gada, maksu). Nozares analītiķi norāda, ka abonēšanas modelis ir izdevīgs izstrādātājiem, jo tas ilgtermiņā piesaista klientus un rada iespēju konkurēt ar mazmaksas t.s. atvērtā koda (open source) risinājumiem. Red Herring rakstā arī teikts, ka lietojumprogrammatūras abonēšana nākotnē būs arvien vairāk saistīta ar automātisku licenču reģistrēšanu un uzskaiti (caur internetu), tādēļ pasargājot uzņēmējus no nejaušām nobīdēm no licencēšanas noteikumiem gadījumā, ja tiek veikts programmatūras likumības audits (tādus veica ASV pēc uzņēmumu iniciatīves, lai novērstu skandālus).

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra