LITTA atgādina par IT nozīmi

Tehnoloģijas
2003. gada 14. februāris 16:51

Latvijas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācija (LITTA) prasa lielāku valdības uzmanību un finansējumu IT nozares un informācijas sabiedrības attīstībai. Rezolūcijā, kas pieņemta LITTA gada kopsapulcē, vairāk nekā 170 nozares pārstāvji prasīja valsts atbalstu IT nozares uzņēmējiem, veicinot investīcijas un personāla apmācību. LITTA aicināja IT un telekomunikācijas izsludināt par tautsaimniecības attīstības prioritāti, veicinot ārvalstu investīcijas nozarē un rūpīgāk apkopojot nozares statistiku. Rezolūcijā arī kritizēts nepilnīgs finansējums izglītības informatizācijai, nepietiekams atbalsts zinātniskai pētniecībai IT, telekomununikāciju un elektronikas laukos, nepietiekams darbs ar t.s. e-pārvaldes ieviešanu un IT lietošanu valsts un pašvaldību iestāžu darbā. LITTA kopsapulce 13. februārī no jauna par prezidentu ievēlēja pensionēto datorzinātnes profesoru Imantu Freibergu, par viceprezidentiem uzņēmēju Andri Anspoku un Latvijas mobilā telefona (LMT) prezidentu Juri Bindi.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra