Mobilos telefonus dažādās pasaules malās arvien vairāk izmanto reliģiskām un garīgām vajadzībām, raksta žurnāls The Economist savā kārtējā pielikumā «Technology Quarterly». Žurnāls norāda, ka vairākās valstīs strauji izplatās tādi pakalpojumi kā maksas īsziņas no pāvesta (katoļiem), dažādi bībeles teksti un iedvesmas lūgšanām citām konfesijām. Musulmaņi pērkot specīalu Korejas LG telefonu, kas 500 pasaules pilsētās pēc vietējā laika atgādina ticigajiem par obligātām lūgšanām un pat parāda virzienu uz Meku. Tomēr Filipīnu salas katoļu baznīca vērsusies pret grēksūdzēm un grēku piedošanu izmantojot īsziņas. Somijā apturēts pakalpojums, kas piedāvājis īsziņas no Jēzus (cik saprotams, samērā dārgais pakalpojums uzdevies esot tiešā kontaktā ar kristīgā ticībā par pestītāju dēvēto personu, nevis citējis Jēzus vārdus no svētajiem rakstiem, ka to dara citi, kas sniedz pakalpojumus dievbijīgajiem). The Economist arī norāda, ka telekomunikācijas jau no pašiem pirmsākumiem esot bijušas saistītas ar garīgiem meklējumiem. Telefona izgudrotājs Aleksandrs Grēms Bels (Alexander Graham Bell) ilgi cerējis, ka ar savu ierīci varēs sazināties ar mirušajiem. Bela asistents Tomass Votsons (Thomas Watson) pat stundām sēdējis pie telefona cenšoties agrīnu līniju šņākoņos sadzirdēt mirušo balsis. Ar līdzīgām lietām savā laikā, izmantojot magnetofona ierakstus, nodarbojās ārzemēs dzīvojošais latvietis, rakstnieces Zentas Mauriņas partneris, Konstantīns Raudīve.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra