Šodien Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija svinīgi izsniedza Latvijas Pastam (LP) vispārējo pasta pakalpojumu sniedzēja licenci. LP ir pirmais pasta pakalpojumu sniedzējs Latvijā, kas saņems šādu ES prasībām atbilstošu licenci. Prasību licences izņemšanai vispārējo pasta pakalpojumu sniedzējiem nosaka grozījumi Pasta likumā, kas stāsies spēkā 1. maijā, ņemot vērā ES pasta nozari regulējošās direktīvas. Līdz šim pasta pakalpojumu licence bija nepieciešama tikai eksprespasta jeb kurjerpasta pakalpojumu sniegšanai. Saskaņā ar pēdējiem grozījumiem Pasta likumā vispārējie pasta pakalpojumi ir iekšzemes vai starptautiskie vēstuļu korespondences (pastkartes, vēstules,bandroles, sīkpakas) sūtījumi, to skaitā ierakstīti vai apdrošinātisūtījumi, kā arī iekšzemes vai starptautiskie pasta paku sūtījumi,tostarp apdrošināti sūtījumi, kas atbilst Pasta noteikumos reglamentētajām minimālajām prasībām attiecībā uz sūtījumu savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi. Licence vispārējo pasta pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešama, jo grozījumi Pasta likumā nosaka, ka turpmāk LP var nebūt vienīgais šādu pakalpojumu sniedzējs valstī, jo tā monopola pakalpojumi ir tikai iekšzemes un starptautiskiem vēstuļu korespondences sūtījumiem, kuru svars nepārsniedz 100 gramus. Lai LP ievērotu likuma Par pievienotās vērtības nodokli prasības, sākot ar 2004. gada 1. maiju, pieņemot nosūtīšanai iekšzemes un starptautiskās apdrošinātas vēstules, iekšzemes un starptautiskās sīkpakas, kuru svars pārsniedz 100 gramus, kā arī starptautiskos speciālos maisus M (iespieddarbiem paredzēts sūtījumu veids), papildus attiecīgajam tarifam tiks aprēķināts un iekasēts PVN 18%. LP ir 964 pasta nodaļas, kā arī 5 pasta punkti lielveikalos. Ik dienu LP piegādā un izsniedz adresātiem vairāknekā 150 000 vēstuļu un paku, kā arī 170 000 preses izdevumu. LP strādā vairāk nekā 7 400 darbinieku.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra