A/S SAF Tehnika neauditētā konsolidētā peļņa sešos mēnešos,(finanšu periods sākas 1.jūlijā un noslēdzas 31.decembrī) bija 1.05 miljoni latu (1.49 miljoni eiro). Kompānijas ieņēmumi pusgadā sasnieguši 5.84 miljons latu (8.3 miljonus eiro), liecina informācija Rīgas Fondu biržā. SAF Tehnikas neauditētie konsolidētie finanšu rezultāti atbilst vadības gaidītajiem, un darbības attīstība pārskata periodā saskan ar vadības plānoto. Gaidot 3G licences izsoles rezultātus, Ķīnas mobilo sakaru operatori ir atlikuši investīcijas infrastruktūrā. Palēninājums Ķīnas tirgū kompensējās ar pieaugošiem pārdošanas apjomiem Austrumeiropā un Kolumbijā. Uzsāktas arī regulāras produkcijas piegādes Irānai. Salīdzinot ar 2003./2004. finanšu gada pirmās puses periodu, SAF Tehnika konsolidētie ieņēmumi ir samazinājušies par 25%. Tomēr, ja tiek izslēgtas neplānotās piegādes uz Ķīnu attiecīgajā iepriekšējā periodā, starpība samazinās līdz 11%. Tas norāda uz diviem faktoriem attiecībā uz uzņēmuma mainīgo darbības vidi. Pirmkārt, ievērojami ir samazinājusies ieņēmumu koncentrācija, jo nevienā atsevišķā valstī netiek pārsniegti 15% no kopējiem ieņēmumiem (pusgada robežās), un tas ir viens no galvenajiem vadības mērķiem, kas jāsasniedz 2004./2005. finanšu gadā. Otrkārt, tā kā SAF Tehnika vēl savā sākotnējā attīstības stadijā ar šauru klientu loku spēja panākt strauju ieņēmumu pieaugumu, vide ir samērā mainīga, tādēļ vadība iesaka pievērst uzmanību finanšu gada ieņēmumu palielinājuma rādītājiem, lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par uzņēmuma attīstību. Sākoties finanšu gada otrajai pusei, vadība paredz uzlabotu trešo fiskālo ceturksni, jo jūtami samazināsies ķīniešu Jaunā gada svinību negatīvā ietekme uz pārdošanas apjomiem. Raugoties no ieņēmumu perspektīvas, vadība ir pārliecināta par pagājušā finanšu gada kopējo gala rezultātu sasniegšanu. SAF Tehnika stratēģiskais lēmums iekļūt Latīņamerikas un Vidējo Austrumu tirgos ir sekmīgi īstenojies pārskata periodā. Grupa veiksmīgi noslēdza darījumus par produkcijas piegādi Kolumbijai un Paragvajai. Turpinās tirgus attīstība Pakistānā. Ar Tele2 AB parakstītais līgums dod Grupai atspēriena punktu tālākām tirdzniecības izaugsmes iespējām Krievijas un Baltijas tirgos. Pēc pārskata perioda noslēgšanas SAF Tehnika veiksmīgi izgāja ISO 9001:2000 kvalitātes standarta gada auditu. Auditu veica sertifikācijas organizācijas„Bureau Veritas Quality International” revidenti. Pārskata periodā tika pabeigta SAF Tehnika Sweden integrācija un SAF Tehnika Sweden kļuva par SAF Tehnika pētniecības un attīstības nodaļas sastāvdaļu. Tādējādi SAFTehnika Sweden izmaksas pirmo reizi atskaites periodā ietekmēja Peļņas pirms procentu izmaksām un nodokļiem lielumu. 2004. gada 31.decembrī SAF Tehnikā bija nodarbināti 126 darbinieki.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra