Lai vienotos par kopīgu sadarbību Latvijas tehnoloģisko universitāšu un augstskolu studiju procesa un zinātniskās darbības kvalitātes paaugstināšanā, atbalstītu un aizstāvētu inženierzinātņu augstākās izglītības iestāžu intereses, septiņas Latvijas tehnoloģiskās universitātes un augstskolas vienosies par jaunas biedrības «Latvijas Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcijs» dibināšanu.

Konsorcija dalībnieki plāno pilnveidot sadarbību doktorantūras un pēcdoktorantūras attīstībā, lai veicinātu mācību procesa sasaisti ar tautsaimniecību efektīvai tehnoloģiju pārnesei un inovācijām, ka arī veikt kopīgas aktivitātes skolēnu piesaistei eksaktajām un inženierzinātnēm.

Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, proporcionāli ir vismazākais inženierzinātņu studējošo skaits no kopējā studentu skaita.

Nodomu protokola par konsorcija dibināšanu parakstīšana notiks 28. februārī RTU Zinātniskās bibliotēkas konferenču zālē Rīgā.

Nodomu protokolu parakstīs Rīgas Tehniskā universitātes rektors Leonīds Ribickis, Rīgas Stradiņa universitātes rektors Jānis Gardovskis, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektors Juris Skujāns, Latvijas Jūras akadēmijas rektors Jānis Bērziņš, Ventspils Augstskolas rektors Jānis Eglītis, Vidzemes Augstskolas rektore Vija Daukšte un Rēzeknes Augstskolas rektors Edmunds Teirumnieks.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra