Sākot ar š.g. 16. jūniju darbu uzsāk SIA Komerccentrs DATI grupa reģionālā nodaļa Bauskā. Nodaļa darbu sāks triju darbinieku sastāvā, kuru pamata aktivitātes būs saistītas ar Bauskas teritoriālā informācijas tīkla apkalpošanas nodrošināšanu un uzturēšanu. 25. maijā starp Bauskas rajona padomi un Komerccentrs DATI grupa tika noslēgts koncesijas līgums, uz kā pamata Bauskas rajona padome nodeva Komerccentrs DATI grupa pārvaldībā sev rajona teritoriālo informācijas tīkla infrastruktūru. Līgums ir noslēgts uz divdesmit gadiem un ir spēkā līdz 2024. gada maijam. Izmantojot kompānijas pārvaldībā nodoto Bauskas rajona informācijas tīkla infrastruktūru, Komerccentrs DATI grupa nodrošinās interneta pakalpojumu pieejamību gan juridiskām, gan fiziskām personām praktiski visā Bauskas rajonā. Mērķis ir piedāvāt interneta pakalpojumus ne tikai blīvi apdzīvotās vietās, kur šie pakalpojumi jau ir pieejami, bet tieši retāk apdzīvotos apvidos, kuros līdz šim interneta pakalpojumi nebija pieejami. Papildus interneta pakalpojumiem Komerccentrs DATI grupa Bauskas rajonā piedāvās arī visu pārējo pakalpojumu loku, akcentējot datorsistēmu administrēšanas un pārvaldības pakalpojumu piedāvājumu, kā arī piedāvājot augsta līmeņa konsultācijas IT jomā. Tas veicinās kvalitatīvu IT pakalpojumu pieejamību un nozares attīstību vēl vienā Latvijas reģionā. Šobrīd tīkla infrastruktūra nodrošina interneta pieslēgumu 18 Bauskas rajona pašvaldībās, 30 skolās, 7 bibliotēkās un 4 pašvaldību iestādēs. Sākot ar šā gada jūliju ir paredzēts strauji palielināt pieslēgumu skaitu piedāvājot šos pakalpojumus arī privātpersonām un uzņēmumiem. Interesi par šiem pakalpojumiem ir izrādījuši jau vairāki desmiti publiskā sektora potenciālie klienti. Bauskas rajona padome bija viena no pirmajām Latvijā, kas uzsāka veidot savu reģionālo informācijas tīkla infrastruktūru. Tagad, kad šis tīkls ir izveidots, lemjot par tā attīstības stratēģiju, pašvaldība nolēma, ka tīkla uzdevums būs ne tikai nodrošināt pašvaldības vajadzības, bet tam jābūt pieejamam arī visiem Bauskas rajona iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas būtiski veicinātu rajona attīstību. Šādas stratēģijas izvēles realizācija iziet ārpus pašvaldības tiešās kompetences robežām, tādēļ tika nolemts tās realizāciju, caur koncesiju nodot profesionālas IT kompānijas pārziņā. Komerccentrs DATI grupa tiesības pārvaldīt Bauskas rajona informācijas tīkla infrastruktūru ieguva uzvarot atklātā konkursā par šī tīkla nodošanu koncesijā. Aivars Ērglis, Komerccentrs DATI grupa Bauskas nodaļas vadītājs: „Mēs, uzņemoties koncesijas realizāciju apzināmies, ka tas nebūt nav viegls uzdevums. Informācijas tehnoloģijas attīstās ļoti strauji un kompānijai būs jāattīsta tīklu jo līdz ar tehnoloģiju attīstību aug arī klientu prasības un mums būs jānodrošina ne tikai esošā tīkla apkalpošana, bet arī jāpaplašina piedāvāto pakalpojumu loks gan kvalitatīvi, gan teritoriāli, garantējot Bauskas rajona padomei un citām rajona pašvaldībām, skolām, bibliotēkām, iestādēm un jaunajiem klientiem stabilus, drošus interneta pakalpojumus turpmākos 20 gadus.” Nule kā noslēgtais līgums ir pirmais tik plaša mēroga darījums IT nozarē Latvijā – šādas tehnoloģiski sarežģītas infrastruktūras pārņemšana koncesijā vēl Latvijā nav tikusi realizēta. Būtībā Komerccentrs DATI grupa saņēma pārvaldībā Bauskas rajona padomes resursus, kurus kompānijai ir pienākums attīstīt un sniegt ar tiem saistītus pakalpojumus visā rajonā ar vienādiem nosacījumiem.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra