Bostonas universitāte, ASV, uzstādīts IBM Blue Gene tipa superdators, kuru daļēji izmanto sirdspacientu siržu simulācijām, lai gatavotos sirds operācijām un procedūrām, kam vajadzīga liela precizitāte. Par to raksta portāls Wired News. Superdatoru izmanto lai apstrādātu milzu datu plūsmu no dažādu iekšējo orgānu trīsdimensionālās skenēšanas. No skenēšanas datiem veido, piem. sirdspacienta sirds precīzu modeli, kur izmanto lai pielāgotu, piem., defibrilatoru-implantu. Šī ierīce ar elektrošoku pārtrauc sirds fibrilāciju jeb «tirināšanos», taču kā norāda kāds amerikāņu kardiologs, galvenā problēma ar implantu ievietošanu ir atrast vidusceļu starp pārāk vārgu strāvās devu un «sirds izcepšanu». Superdators ir pieejams dažādu medicīnisku un citu rēķināšanas uzdevumu izpildei izmantojot superātro akadēmisko datu pārraides tīklu Internet2. Tādēļ tas teorētiski arī pieejams Latvijas mediķiem, kam ir piekļuve Internet2.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra