Ventspils pašvaldībā uzsākta elektronisko dokumentu vadības sistēmas ieviešana. Sistēma izstrādāta un ieviesta ar mērķi uzlabot dokumentu aprites efektivitāti pašvaldības ietvaros, paātrinātu dokumentu izveides un apstrādes procesu un samazinātu organizatoriski tehniskās izmaksas, kas saistītas ar dokumentu kopēšanu, pārvietošanu, reģistrāciju un darbu ar tiem. Sistēmas ieviešana uzsākta, organizējot pašvaldības struktūrvienību darbinieku apmācību, kuriem šo sistēmu jāizmanto ikdienas darbā. Ieviestais kompleksais programmatūras risinājums tiks pakāpeniski pilnveidots līdz 2003. gada sākumam. Elektronisko dokumentu vadības sistēmu projekta e-Ventspils realizācijas ietvaros izstrādājusi a/s Softex Latvija.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra