Ventspils pilsētas pašvaldība nolēmusi izveidot Ventspils Digitālo centru. Tā mērķis ir aktīvi un mērķtiecīgi realizēt informācijas tehnoloģiju attīstības stratēģiju un nostiprinātu Ventspils kā reģiona un visas Latvijas un Eiropas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas sfēras centra vadošo lomu e-pārvaldes risinājumu jomā. Ventspils Digitālais centrs tā darbības sākumposmā paredzēts kā Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde, kuras uzdevums būtu darboties un sekmēt Ventspils pilsētas pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistīšanos informācijas sabiedrības veidošanā, aktīvu dalību informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju un e-pārvaldes attīstības procesos pilsētas, reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Darbības pamatvirziens– organizēt un īstenot ar e-pārvaldi, e-biznesu un informācijas sabiedrību saistītus projektus, ar tiem saistītus pētījumus, apsaimniekot un attīstīt izveidoto informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju infrastruktūru, aprobēt jaunākos pasaules līmeņa risinājumus un pielāgot tos izmantošanai citās Latvijas un Eiropas pašvaldībās un valsts institūcijās. Ventspils Digitālajam centram jānodrošina e-Ventspils projekta tālākā attīstība, veidojot to par valsts ekonomiski izdevīgāko standarta e-pārvaldes risinājumu Latvijas pašvaldībām un šajā procesā piesaistot gan valsts investīciju līdzekļus, gan citus ārējā finansējuma avotus.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra