Ventspils iegūs optisko kabeli

Tehnoloģijas
2003. gada 19. novembris 09:54

Ventspils pilsētas dome nolēmusi noslēgt trīspusēju līgumu starp Ventspils pilsētas domi, SIA „Foco 16 Latvia” un „Hulvent AB”, kas paredz Ventspils Augstskolas un Zviedrijas Karaliskās Tehnoloģiju augstskolas Stokholmā savienošanu ar lielas kapacitātes optisko kabeli. Šīs sadarbības rezultātā plānots attīstīt gan akadēmisko sadarbību, gan dažādus ar izglītības un zinātnes attīstību saistītus projektus. Sadarbības ietvaros Ventspils studentiem, pasniedzējiem un arī iedzīvotājiem pavērsies iespēja Ventspilij kā pilntiesīgai loceklei iekļautos globālajā izglītības tīklā. Pateicoties jaunajām sakaru tehnoloģijām, ventspilniekiem radīsies reāla iespēja apgūt pasaules klases speciālistu pieredzi un iepazīt jaunas nozares, kādas pie mums vēl nav pieejamas, informē Ventspils dome. Atbilstoši noslēgtajam līgumam Ventspils Augstskolai tiek dota iespēja izmantot optiskā kabeļa ātrgaitas pieslēgumu Zviedrijas Karaliskajai Tehnoloģiju augstskolai, kas dos iespējas organizēt augstas kvalitātes videokonferences ar vairākiem dalībniekiem un attīstīt ātro sakaru sistēmas ar lielu kapacitāti, tādējādi pozitīvi veicinot zinātnes un izglītības attīstību Ventspilī, reģionā un Latvijā kopumā. Ventspils Augstskolai jau ir izveidojusies sadarbība ar projektā iesaistīto Zviedrijas Karalisko Tehnisko Augstskolu no Stokholmas piepilsētas Kistas, kopīgi piedaloties starptautiskos projektos. Drīzumā paredzēts definēt jaunus kopīgus projektus ar starptautiska finansējuma piesaisti.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra