Ventspils pilsētas dome 16.maija sēdē apstiprināja projekta „Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstība” pieteikuma iesniegšanu Phare 2003.gada Nacionālās programmas projekta „Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā” 1.komponentes „Inovatīvas uzņēmējdarbības un lietišķo pētījumu infrastruktūras attīstības veicināšana” projektu konkursā. Projekts ir iecerēts kā stūrakmens elektronikas un elektrotehnikas (E&E) sektora attīstībā Latvijā. Ventspilī plānotās aktivitātes veicinās E&E ražošanas attīstību, jaunu inovatīvu uzņēmumu izveidošanu un esošo Latvijas augsto tehnoloģiju uzņēmumu filiāļu izvietošanu pilsētā. To plānots panākt ar atbilstošu telpu, aprīkojuma un cilvēkresursu nodrošināšanu augsto tehnoloģiju uzņēmumiem, kas specializējas E&E, IT, mašīnbūvē, kā arī ražošanas procesu automatizācijā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra