17. aprīlī Ventspilī atklāja projektu, kura mērķis ir izveidot un uzstādīt elektronisko datu apmaiņas sistēmu Ventspils ostā. Projekts ir nobeiguma fāzē, un tā rezultātā ostā darbojošās iestādes un uzņēmumi tiks saslēgti vienotā datu tīklā. Projekta P.E.O.P.L.E. (Port Enhancement Of the Private Logistics Enviroment – ostas privātās loģistikas vides stiprināšana) jaunā informācijas sistēma sākotnēji nodrošinās nepieciešamo informācijas tehnoloģiju (IT) infrastruktūras pamatlīmeni. Sistēma paredz iespēju nākotnē nodrošināt elektronisko datu apmaiņu ar visām Latvijas un vairāku citu valstu ostām.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra