Vidzemes zinātnes un tehnoloģiskā parka (VZTP) Baltijas Kiberpilsēta projekta ietvaros tiks veidots sešu biznesa inkubatoru tīkls ar centru Valmierā. Biznesa inkubatori atradīsies katrā Vidzemes rajonā: Alūksnes, Madonas, Gulbenes, Cēsu, Valkas un Valmieras. Db jau vairākkārt ir bijis vēstīts par Vidzemes augstskolas (ViA) iniciēto Baltijas Kiberpilsētas projektu, kas paredzēja viena reģionāla biznesa inkubatora celtniecību Valmierā. Šobrīd projekts tiek uzlabots, lai sekmētu biznesam labvēlīgas vides veidošanos visā reģiona teritorijā, kam kalpotu vienotā tīklā saslēgtie biznesa inkubatori ar metodisko centru Valmierā. Projekta idejas attīstīšanai, piesaistot ārvalstu un vietējos ekspertus, kā arī pieteikuma sagatavošanai Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumam, ir piešķirtas ES PHARE 2001. gada ekonomiskās un sociālās kohēzijas fonda finanses 170 000 eiro vērtībā.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra